STIP pleit voor onzelfstandige studentenwoningen bij de Van Hasseltlaan

Afgelopen raadsvergadering is een motie van STIP unaniem aangenomen! Hiermee hebben we samen met de hele gemeenteraad gepleit voor de bouw van onzelfstandige woningen bij de herontwikkeling van het studentencomplex bij de Van Hasseltlaan. Wat dat precies gaat betekenen? Lees hieronder verder.

Wonen

Meer studentenwoningen!

De Van Hasseltlaan gaat getransformeerd worden en er worden 200-400 extra woningen toegevoegd! Deze toevoeging is cruciaal om het tekort van studentenwoningen terug te dringen. Het studentencomplex van DUWO, dat nu 845 studentenwoningen telt, heeft momenteel 90 onzelfstandige studentenwoningen. Het ontwerp is nog niet uitgewerkt, maar afgelopen week besprak de gemeenteraad het Plan Uitwerkingskader, een document waarin alle randvoorwaarden beschreven staan. In dit Plan Uitwerkingskader staat dat er na de herontwikkeling minimaal 10% STING-woningen toegevoegd zullen worden. Dit woonconcept, ontwikkeld door DUWO, is geen onzelfstandige studentenwoning. Het is een zelfstandige woning, met eigen kleine badkamer, keuken, wc en een grotere gemeenschappelijke woonkeuken. In die zin is een STING-woning een tussenvorm van een zelfstandige en onzelfstandige studentenkamer. Onder het huidige landelijke beleid voor huurwoningen is het namelijk niet financieel aantrekkelijk om volledig onzelfstandige studentenkamers te bouwen, hiervoor kan namelijk geen huurtoeslag gevraagd worden. STIP heeft al vaker gepleit om richting het Rijk te lobby’en voor de herziening van dit beleid, en hiervoor ook een toezegging eerder gekregen.

Onvoldoende studentenhuizen

Na de herontwikkeling zullen alle 90 onzelfstandige studentenkamers verdwijnen en dus alleen maar zelfstandige kamers overblijven. Hoewel de STING-woning geen volwaardige vervanging is van de onzelfstandige studentenwoning, vindt STIP dat 10% niet genoeg is. Veel studenten willen graag samenwonen in een huis. Het is ook bewezen dat het eenzaamheid tegengaat en het mentale welzijn bevordert. Jaarlijks maakt de gemeente afspraken met woningcorporaties, waaronder over het woningtype dat bijgebouwd moet worden. Afgelopen jaar heeft de gemeente met DUWO afgesproken dat 50% van de nieuwbouw onzelfstandige woningen moet zijn. Daarom diende STIP op 2 november, samen met ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en Volt, een motie in om vast te houden aan deze afspraak. Deze motie is unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Met de motie heeft STIP ervoor gezorgd dat het percentage van onzelfstandige woningen naar minimaal 25% moet worden opgehoogd, maar wel moet streven om zo dicht mogelijk naar de 50% te gaan. Hierover wordt de gemeenteraad geïnformeerd als het ontwerpbestemmingsplan af is. Daarnaast vraagt de motie om deze afspraak die we dit jaar met DUWO hebben gemaakt, door te zetten naar volgend jaar. Op die manier houden we ook bij de komende bouwplannen grip op de bouw van onzelfstandige woningen.

Heb jij nog vragen over onze moties of nog gave ideeën voor Wonen in Delft? Stuur Lisanne, Sophie, Jan of Daylam een berichtje! Ook kent STIP een Werkgroep Wonen om bij aan te sluiten. Ongeveer eens per maand zitten we samen om na te denken over Wonen in Delft. Wie weet zien we je snel!