Lisanne Fung Fen Chung

Sinds ik in 2017 ben begonnen met mijn studie Bouwkunde, ben ik bezig met nadenken over structureel goede vormgeving van de stad en ik kijk ernaar uit om me de komende jaren als aankomend fractielid bij STIP hiervoor in te zetten.

De komende jaren wil ik me bezighouden met Delft op de kaart te zetten als culturele, diverse en duurzame stad. Het is van groot belang dat de stad Delft een fijne plek voor iedereen wordt om zich te kunnen ontplooien. Ik maak me dus graag hard voor het hoorbaar maken van alle stemmen van de mooie, diverse groepen die onze stad bewonen. Hierbij staat het laten bruisen van de cultuur in Delft centraal: als manier om elkaar te ontmoeten, jezelf te verrijken en te ontplooien!

Moties

Below is an overview of all the proposals that Lisanne Fung Fen Chung submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
1 dec. 2022
M
Bouw voor een klimaatrobuuste toekomst
STIP, PvdA
De beleidsregel voor klimaatadaptieve nieuwbouw houdt rekening met situaties t/m 2050. De motie roept op om na te denken hoe we verder dan 2050 kijken om zo echt te bouwen aan niet alleen een klimaatbestendig, maar klimaatrobuuste toekomst en bij de eerstvolgende update van het beleid een evaluatie naar de raad te brengen. Hierna kan de raad input leveren aan de nieuwe kaders van de beleidsregel.
Withdrawn