Jan Tilman

Hey iedereen!

Ik ben Jan, 24 jaar en ik woon in de Wippolder. Ik studeer Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. De bachelor heb ik afgerond en tijdens mijn minor heb ik mij gespecialiseerd in veiligheidswetenschappen. Momenteel volg ik de master Engineering and Policy Analysis. Ik loop nu al meerdere jaren rond bij STIP. Eerst als commissaris logistiek in het bestuur van STIP. Daarnaa ben ik begonnen als commissielid. Ik zet mij in voor een duurzaam, veilig en vernieuwend Delft! Hieronder kan je ook de moties en amendementen vinden die ik heb ingediend.

Als ik niet bezig ben met mijn studie of STIP, dan sport ik, schaak ik af en toe en probeer ik mijn pianospel te verbeteren. Daarnaast ben ik elke week met vrienden te vinden bij de studentenvereniging Sint Jansbrug.

Ik ben ook altijd te porren voor een kopje koffie, dus neem vooral contact met mij op zodat wij kennis kunnen maken!

Moties

Below is an overview of all the proposals that Jan Tilman submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
4 apr. 2024
M
Vaststelling parkeernormen
GL, STIP, D66
De motie vraagt om de parkeernormen altijd eerst ter bespreking aan de raad aan te bieden voor dat deze worden vastgesteld door het college.
Withdrawn
4 apr. 2024
M
Mobiliteit in balans
CU, STIP
De motie vraagt om een integrale kijk op de verschillende mobiliteitsstukken. Zo kunnen we deelvervoer, fietsroutes en openbaar vervoer nog beter integreren in de parkeernormen.
Committed
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
De gemeente heeft een overschot van 3,5 miljoen euro voor energiearmoedebestrijding. STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen om te investeren in de verduurzaming van Delftse wijken.
Passed
29 jun. 2023
M
Betaalbare bedrijfsruimte Delft-West
D66, STIP, HvD, GL
Actie toe te voegen en een inventarisatie te maken van beschikbare locaties in Delft-West die geschikt zijn voor de (her-)ontwikkeling van betaalbare bedrijfsruimte.
Passed
29 jun. 2023
M
Transformatie naar een Innovatiedistrict
GL, STIP
De motie vraagt om de samenwerkingspartners voor het innovatiedistrict Delft te verbreden. Hierbij moet naast de TU ook het HBO, MBO en VMBO betrokken worden.
Passed

Written articles