STIP blijft staan achter de horecaondernemers

Afgelopen gemeenteraad heeft STIP een motie ingediend om het seizoen voor terrasboten te verlengen door het terrasboten seizoen te vervroegen naar 1 maart in plaats van 1 april. Zo ondersteunen we de lokale economie en versterken we het bruisende karakter van de binnenstad. Ondanks de steun van verschillende partijen werd de motie niet aangenomen.

Terras

Oorspronkelijk was het terrasboten seizoen open van 15 maart tot en met 15 oktober. Het nieuwe beleid verplaatst dit seizoen naar 1 april tot 1 november. Wat STIP betreft blijft het mogelijk om ook in maart op een terrasboot te zitten. Daarom heeft STIP de motie terrasboten langer in de sloten ingediend, die oproept het gebruik van terrasboten toe te staan van 1 maart tot 1 november. Het kan immers in maart ook warm terrassenweer zijn. Bovendien kunnen we verwachten dat de temperatuur in de lente de komende jaren zal toenemen.

Horeca cruciaal voor lokale economie De gemeente streeft naar een binnenstad die gastvrij is en met een sterke toerismesector. Door meer ruimte te geven aan horecaondernemers versterken we de sector en de lokale economie. STIP heeft dus deze motie ingediend met als doel de lokale economie te ondersteunen en de gastvrijheid van Delft te vergroten. Door het terrasbotenseizoen te verlengen, kunnen we de stad aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als toeristen. Bovendien vindt STIP dat horecaondernemers zelf goed kunnen inschatten of het rendabel is om een terrasboot te exploiteren in maart.

Vervolg Het is een gemiste kans dat deze motie niet is aangenomen, maar we blijven ons inzetten voor een levendig en gastvrij Delft. Ondanks het feit dat de motie niet is aangenomen, blijft STIP optimistisch over toekomstige mogelijkheden om de lokale economie te ondersteunen en de binnenstad van Delft aantrekkelijker te maken. STIP blijft zoeken naar manieren om de economische en sociale vitaliteit van onze stad te verbeteren. We hopen dat de gemeenteraad in de toekomst meer open zal staan voor initiatieven die bijdragen aan een bruisend Delft.

Heb je ideeën of vragen over het terrassen- en terrasbotenbeleid van Delft? Neem contact op met Anne Stehouwer.