Amendement STIP verworpen: gemeente verbiedt prijsacties

Donderdag is de nieuwe Alcoholverordening vastgesteld. Hierin is een artikel opgenomen, dat horecaondernemers verbiedt om bepaalde prijsacties in te zetten. STIP was het daar niet mee eens. Ondernemers moeten juist vrijgelaten worden en doen waar zij goed in zijn.

Thierry Cüppers op een bankje op de Beestenmarkt

Samen met Hart voor Delft dienden we daarom een amendement in op de verordening. Hierin schrapten wij dit overbodige verbod, en spraken we uit dat wij vertrouwen hebben in de horeca om hier verantwoordelijkheid in te nemen. Er is geen onderbouwing voor het invoeren van het verbod gegeven, en ook geen aanleiding om te zeggen dat dit een probleem zou oplossen. Helaas is dit amendement, ondanks steun van de VVD, SP en Onafhankelijk Delft, net verworpen.

Onnodig regelgebruik moet worden beperkt

STIP spreekt zich al jarenlang uit voor het schrappen van onnodige regels. Het is niet een doel op zich om alles aan banden te leggen. Regels moeten wel iets oplossen, maar bij vele is dat doel ver te zoeken. Of het nu stoepkrijten is, of een drankje kunnen drinken in de binnenstad, sommige dingen moeten gewoon kunnen.

Ook vanuit de Delftse horeca klinkt duidelijk dat de regel haar doel voorbij schiet, zoals te lezen in dit artikel in het AD. Horecaondernemers letten juist actief op hun bezoekers, en houden daarbij oog voor verantwoord alcoholgebruik. STIP zal zich daarom altijd sterk maken voor de lokale ondernemer en hen stimuleren in plaats van beperken!

Heb jij nog ideeën of wil je meepraten? Neem dan contact op met STIP-raadslid Thierry Cüppers!