Studenten worden betrokken bij evaluatie verkeerslichten campus

STIP blijft kritisch op de aanpak rondom de nieuwe verkeerslichten bij de campus, omdat de fietser die hier dagelijks langskomt nog amper is meegenomen in de overwegingen. Het college heeft na aandringen van STIP aangegeven studenten te betrekken bij de monitoring en evaluatie van de situatie.

Studenten worden betrokken bij evaluatie verkeerslichten campus

Wat is er aan de hand?

Sinds begin september staan er op de kruising Jaffalaan / Rotterdamseweg definitief verkeerslichten en is er op het kruispunt Jaffalaan / Mekelweg een proef met verkeerslichten gestart, zie ook ons eerdere artikel. Het doel van beide maatregelen is om meer zekerheid in de wachttijden te geven voor autoverkeer. Hierdoor zou de verkeerssituatie veiliger moeten worden en wordt de bereikbaarheid van de Zeeheldenbuurt per auto vergroot. Dat het erg druk is op beide kruispunten en er veel onveilige situaties ontstaan, is duidelijk. Dat er maatregelen genomen moesten worden ten opzichte van de originele situatie, was voor ons dan ook zeker begrijpelijk.

VRI2.png

Waarom zijn we dan kritisch?

In de wijze waarop de huidige maatregelen tot stand zijn gekomen, kunnen wij ons niet in vinden. In de notitie van het onderzoek dat hieraan vooraf ging, komt alleen het perspectief van de automobilist aan bod. De wachttijden van de auto komen regelmatig terug, maar er is niets te lezen over de wachttijden van de fietser. Deze insteek past niet in de visie op mobiliteit van zowel STIP als het college, waarin de fietser centraal zou moeten staan. Dit is terug te lezen in ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord.

Wat wil STIP dan?

In de commissievergadering van 9 oktober jl. hebben wij er op aangedrongen om naast automobilisten ook studenten en fietsers mee te nemen in het proces. Studenten proberen immers ook iedere ochtend en middag door de verkeerschaos heen te komen en hebben baat bij een goede oplossing. Het college heeft daarop in haar reactie aangegeven bij de monitoring en evaluatie ook studenten te gaan betrekken.

De komende tijd

STIP blijft de situatie proactief volgen om ervoor te zorgen, dat bij de beoordeling van deze pilot de fietser inderdaad de aandacht en prioriteit krijgt, waar hij recht op heeft. Het is voor ons evident dat de huidige maatregelen op de lange termijn geen oplossing zijn. Het fietsverkeer zal naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren blijven groeien en een structurele oplossing is dan ook noodzakelijk.

Bovendien neemt het fietsverkeer niet alleen hier toe, maar in heel Delft. Het aanmoedigen van de fiets boven de auto komt terug in het coalitieakkoord en zal ook een centraal thema zijn in het nog te verschijnen mobiliteitsplan. Bij toenemend fietsverkeer zullen dergelijke verkeerssituaties zich dus op andere plekken in de stad ook voordoen. Een degelijke, fietsvriendelijke aanpak is dus essentieel: nu én in de toekomst!

Meer weten over STIP en ons standpunt over deze verkeerssituatie? Neem contact op met Marnix Weiler.