Bouw van de Sebastiaansbrug kan beginnen!

STIP is altijd voorstander geweest van vervanging van de Sebastiaansbrug en het faciliteren van een tramlijn naar de TU-campus. We zijn dan ook blij dat er nu een aannemer is gevonden, die de bouw van de nieuwe brug op zich neemt.

Bouw van de Sebastiaansbrug kan beginnen!

Wat gaat er nu gebeuren?

De gekozen aannemerscombinatie Sagittarius, bestaande uit Van Spijker Infrabouw B.V. en Solidd Steel Structures B.V., zal nu direct starten met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Zij gaan een plan van uitvoering maken en samen met omwonenden kijken hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zodat de werkzaamheden kunnen starten in januari 2019.

Tijdens de bouw zal fietsverkeer via de Hambrug en Oostpoortbrug omgeleid worden. Over een omleidingsroute voor auto's en lijnbussen wordt nog nagedacht. Ongeveer één jaar later zou de bouw van de brug klaar moeten zijn, zodat medio 2020 tramlijn 19 tot aan de TU-campus kan rijden.

Wat eraan vooraf ging

De plannen voor de vervanging van de Sebastiaansbrug komen voort uit de wens om tramlijn 19 door te laten rijden tot aan de TU-campus en zijn al 10 jaar oud. Van de Sebastiaansbrug werd toen al gezegd dat deze te zeer verouderd was om er trams over te laten rijden. Om tramlijn 19 door te trekken was vervanging van de brug daarom noodzakelijk. Over het ontwerp van de brug was veel weerstand van omwonenden, wat deels verklaart dat het een proces is wat al lang speelt.

Wat vindt STIP?

STIP is in het verleden altijd voorstander geweest van het faciliteren van een degelijke tramverbinding tussen het centraal station en de TU-campus. Hiervoor willen we tramlijn 1 verlengen tot aan de TU-campus. De toenemende studentenaantallen, het groeiende aantal campuswoningen en de uitbreiding van Technopolis zorgen voor een groei in het aantal verplaatsingen naar de TU-wijk en de capaciteit hiervoor is op dit moment onvoldoende. Dit blijkt uit de problematiek die momenteel speelt rondom de Zeeheldenbuurt. Positief dus, dat de bouw nu eindelijk zal beginnen.

STIP vindt het belangrijk dat er logische en duidelijke omleidingsroutes zijn. Een groot deel van de stroom fietsers richting de TU Delft leidt langs de Sebastiaansbrug. STIP vindt het belangrijk dat de nu al overvolle fietsroutes niet nog drukker worden, wanneer de Sebastiaansbrug afgesloten wordt. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor zowel fietsers als andere verkeersdeelnemers.

Wil jij meer weten?

De Sebastiaansbrug blijft een gevoelig onderwerp voor veel Delftenaren. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp of wil je meer informatie? Kijk hier. Bovendien wordt er op 25 september van 19:00 uur tot 21:00 uur een inloopavond georganiseerd in Theater de Veste.

Benieuwd geworden naar de mening van STIP wat betreft mobiliteit, bereikbaarheid in Delft of andere onderwerpen? Lees ons verkiezingsprogramma of neem contact op met Marnix Weiler.