Betere OV bereikbaarheid Schieoevers en Technology Park

Hoewel iedereen momenteel thuis werkt, blijft STIP zich inzetten voor een bereikbaar Delft. Uit een onderzoek van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) blijkt dat meer dan de helft van hun ondernemers de bereikbaarheid van OV als onvoldoende beoordeeld. De snelste oplossing? Deelvervoer op maat!

DSC01605

Enquête mobiliteit

In het kader van het Mobiliteitsplan 2040 wat eind dit jaar besproken zal worden in de gemeenteraad, hebben BKS en SGDTP een enquête onder hun ondernemers verspreid. Drie weken geleden werden de conclusies van dit onderzoek [1], [2] aan de raad gepresenteerd. De eerste conclusie die uit dit onderzoek getrokken wordt, baart STIP zorgen: “51% van bedrijven en organisaties gaf aan dat er geen of te weinig OV aanwezig is.” OV is een schone, efficiënte vervoerswijze en een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor en essentieel voor een goede stadseconomie.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat ondernemers het aanbieden van deelvervoer bij station Delft (Campus) en bus- / tramhaltes noodzakelijk vinden en gaf 81% van de bedrijven aan zelf graag aan de slag te gaan met maatregelen op het gebied van mobiliteit. Volgens STIP liggen er daarom enorme kansen om sámen met bedrijven te werken aan schoon vervoer en een betere bereikbaarheid op Schieoevers en Technology Park.

Deelvoer op maat

STIP vindt het een gemis dat er nog geen plannen voor OV van Station Campus richting de TU campus zijn en vindt het teleurstellend dat tramlijn 19 nog meer vertraging heeft. Op lange termijn zijn nieuwe bus- en tramhaltes een goede oplossing voor een betere OV-bereikbaarheid.

Op de korte termijn ziet STIP de oplossing in het aanbieden van deelvervoeroplossingen op maat. Aanbieders staan te springen om hun diensten aan te bieden in Delft. STIP wil inzetten op innovatieve vormen van mobiliteit, omdat dit past bij deze wijken met maakindustrie, creativiteit, onderwijs en onderzoek. Het gebied kan gebruikt worden om in te experimenteren en kan bij succes in heel Delft toe worden gepast.

Nog belangijker is een oplossing op maat. Dit houdt in dat we het aanvankelijk alleen in deze twee wijken nieuwe vormen van deelvervoer aanbieden om overlast elders te voorkomen. Ook belangrijk is dat aanbieder, bedrijven en gemeente in gesprek gaan met elkaar. Bedrijven zorgen voor de vraag door deelvervoer te stimuleren onder werknemers, aanbieders stemmen hier het aanbod op af en de gemeente zorgt voor een goede inpassing in de openbare ruimte en stallingsvoorzieningen bij station. Met een gezamenlijke visie, handen ineengeslagen en een beetje lef kan de bereikbaarheid op korte termijn veel beter worden en zijn we een voorbeeld voor andere steden!