STIP strijdt voor meer woonruimte

Wist jij dat Delft de op één na hoogste woningnood van Nederland heeft? Zo'n ernstige noodsituatie vraagt om actie. Actie voor meer woonruimte in Delft. STIP stelde daarom voor om huidige woningen beter te benutten door hospitaverhuur te stimuleren. Lees hieronder over ons voorstel!

Foto Binnenstad

Woningnood in Delft

Je kunt er niet om heen: er is een gigantische woningnood. Ook in Delft, zeker in Delft. Voor STIP is dat al langer reden om actie te ondernemen, om oplossingen te zoeken. Eerder vroeg STIP al aandacht voor huisvesting van starters en jongeren, wezen we de TU Delft op hun verantwoordelijkheid voor huisvesting, spanden we ons in voor meer échte studentenhuizen én lieten we onderzoek doen naar woningloten. Dat is al veel actie, maar nog niet genoeg.

Voor STIP staan nu twee acties centraal om het woningtekort snel te lijf te gaan: Het bijbouwen van nieuwe woningen én het efficiënter benutten van de woningen die we al hebben. Het door Delft ondertekende Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting bevestigd dit. De tijd voor plannen is echter voorbij. Het is tijd voor actie. STIP stelde daarom vragen over de uitvoering van het plan. Zo schrijft het plan dat hospitaverhuur gestimuleerd moet worden. Maar hoe gaat Delft dat doen?

Stimuleer hospitaverhuur!

Hospitaverhuur is het verhuren van een leegstaande kamer in je eigen huis. STIP is groot voorstander van dat concept. Het verhoogt de kans op woonruimte, verhoogt efficiënt gebruik van de schaarse vierkante meters én laat meer mensen samenwonen om zo eenzaamheid tegen te gaan. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt het college het met STIP én het Rijk eens te zijn: Hospitaverhuur in Delft moeten we stimuleren. Het college gaf aan daar invulling aan te geven door in Q1 2023 een campagne te starten. De campagne vergroot de bekendheid van hospitaverhuur onder huurders en verhuurder. Volgens STIP een mooie eerste stap!

Een noodsituatie vraagt echter ook om een kritische blik op de Delftse regels. Wat blijkt: voor hospitaverhuur gelden zeer strenge regels. Waarom dat zo is, lees je hier of hier. STIP vindt het onwenselijk dat er door deze regels kamers leegstaan in een ernstige woningnood. De Delftse regels werken het stimuleren van hospitaverhuur juist tegen. Steden als Maastricht, Utrecht, Nijmegen en sinds kort Breda, vanwege de huidige wooncrisis, kiezen voor andere regels. STIP diende daarom een motie in om de regels aan te passen. Lees hieronder wat ons voorstel precies was!

Verlaag de drempel voor hospitaverhuur

Een Delftse woning komt nu pas zonder vergunning in aanmerking voor hospitaverhuur als het totale woonoppervlak 180m2 is. Deze slecht onderbouwde en onnodig hoge drempel is onwenselijk in een tijd van woningnood. Samen met de ChristenUnie, SP en Volt stelden we voor om dat oppervlak terug te brengen naar 150m2. Dit verlaagt de drempel voor Delftenaren om hun leegstaande kamer te verhuren. Zo stimuleren we hospitaverhuur actief en creëren we direct extra woningen! Helaas heeft de motie het niet gehaald. Andere partijen vonden het te vroeg om de strenge hospitaregels aan te passen. STIP is het hier zeer mee oneens. Een woningnood vraagt om actie. STIP is nog steeds vastberaden om met oplossingen te blijven komen. Oplossingen voor voldoende woningen voor alle Delftenaren!

Vervolgstappen STIP

Het komende half jaar zal in het teken staan van het opstellen van een nieuwe woonvisie. STIP heeft het afgelopen jaar al veel gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders. Van alle woningcorporaties tot huurders en van een makelaar tot particuliere studentenhuisvesters. Aan input geen gebrek. Daarom mag Delft voor de nieuwe woonvisie opnieuw veel van STIP verwachten. De werkgroep Wonen van STIP zal daar een belangrijke rol in spelen. Heb jij ook goede ideeën voor de Woonvisie? Of heb je een andere vraag over Wonen in Delft? Contacteer dan Daylam Dag!