Studentenhuizen op de tocht

Afgelopen zomer schreven we over plannen voor de aanscherpingen van de huisvestingsverordening en de grote gevolgen die dit heeft voor studentenwoningen in Delft. De wijzigingen zorgen er onder andere voor dat sommige studentenhuizen straks niet meer bestaan. STIP is zeer kritisch en wil woningen die nu op de tocht staan beschermen.

photo-1567176281804-824868dcd663

Geschiedenis

In november 2017 werd de omzettingsvergunning ingevoerd, waarbij er een vergunning nodig is om een huis te kunnen verkameren. In 2020 is de eindevaluatie van deze nieuwe regels uitgevoerd. Het resultaat: de Gemeente zet nieuwe verkamering geheel op slot, maakt woningsplitsing lastig en scherpt de inwoningsregeling flink aan. Een kleine positieve kanttekening is dat de de gemeente flink wil inzetten op de nieuwbouwambitie door 2500 studentenwoningen voor 2026 te realiseren. Door STIP wordt hierbij ingezet op onzelfstandige woningen en komt er een duidelijke routekaart.

Veel van deze voorgestelde aanscherpingen zijn voor STIP erg pijnlijk en onwenselijk. Deze aanpassingen maken nieuwe studentenhuisvesting in de bestaande bebouwing vrijwel onmogelijk en laten geen ruimte voor maatwerk. Dit is wat STIP betreft niet de gewenste oplossing. Waar we voor andere doelgroepen streven naar gemengde wijken en een verbonden stad, wil de gemeente studenten richting de campus hebben.

Lees hier ons uitgebreide standpunt over de wijzigingen.

Aantal studentenhuizen op de tocht

De regels die we schetsten in dit websitestuk worden nu dus nog meer aangescherpt. Omdat er geen omzettingsvergunning meer worden uitgegeven, komen studentenhuizen die ná juli 2019 zijn verkamerd en daarmee een omzettingsvergunning op naam hebben in gevaar wanneer de eigenaar wisselt. Dit geldt ook voor woningen die gebruik maken van inwoning met twee of meer mensen.

Om dit tegen te gaan heeft STIP het college met een zienswijze gevraagd om een oplossing voor deze huizen te verzinnen. Met de verregaande aanscherpingen, vinden wij het niet uit te leggen dat er ook bestaande studentenhuizen vanwege het nieuwe beleid verdwijnen. Wordt vervolgd.

Inspraak

De gewijzigde huisvestingsverordening is nog in concept. Dit betekent dat je nog je mening over de verordening kunt geven. Maak jij je ook zorgen over de situatie van huisvesting voor studenten in Delft? Dat kan van 5 februari tot en met 19 maart. Geef je mening via deze pagina van de gemeente .

Heb je nog vragen over de huisvestingsverordening? Neem contact op met Marcel Harinck.