Plan voor meer jongerenwoningen!

Onze motie voor een plan van aanpak voor meer jongerenwoningen is volledig toegezegd! De Wethouder neemt het plan op in de nieuwe Woonvisie en Woonagenda. Het is immers tijd voor actie. Actie om het schrijnende toekomstperspectief van jongeren snel te verbeteren. Hieronder lees je meer over onze motie en andere aandachtspunten van STIP op Wonen!

Woningen Daylam

Schrijnend toekomstperspectief jongeren

Uit onderzoek blijkt: Niet-studerende Delftse jongeren vallen buiten de boot in de zoektocht naar een woning. Op de wachtlijst voor sociale huur staan deze jongeren zes jaar achter. En voor een studentencontract bij DUWO komen zij niet in aanmerking. Kort gezegd, een lage slaagkans en weinig toekomstperspectief in onze mooie stad. Het is geen toeval dat het aantal dakloze jongeren in Nederland flink toeneemt. STIP vindt dat we het in Delft niet zover mogen laten komen. We moeten we dat vóór zijn en tegengaan.

STIP diende daarom de motie “Bied Delftse jongeren toekomstperspectief” in. We stelden voor om meer woningen met jongerencontracten te realiseren. Contracten waar alleen niet-studerende Delftse jongeren recht op hebben. Andere gemeenten, zoals Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Almere, Haarlem en meer, laten zien dat het kan. Nu Delft nog. Zo zorgen we dat deze Delftenaren wél kans gaan maken op een woning. De motie is volledig toegezegd. De wethouder maakt een plan van aanpak en neemt deze op in zowel de nieuwe Woonvisie als Woonagenda. STIP is daar erg blij mee! Dat is echter niet het enige wat goed in de Woonvisie moet landen.

Beter benutten huidige woningen

STIP hamerde namelijk opnieuw op het grote potentieel van bestaande Delftse woningen. Daar zit dé sleutel tot meer huisvesting. Delft kiest nog te weinig voor optoppen, friendscontracten, hospitaverhuur en woningdelen. We kunnen vergunningen voor optoppen versnellen, prestatieafspraken maken over friendscontracten en de regels voor woningdelen versoepelen. STIP zal daar bij de huisvestingsverordening en Woonvisie op terug komen.

Duurzaamheid en klimaat

De enige manier om te zorgen voor toekomstbestendige woningen zijn versnelde duurzaamheidsmaatregelen. Het is meer dan de hoogste tijd om daar keihard mee aan de slag te zijn. De beleidslijnen voor de nieuwe Woonvisie spreken over de ambitie voor ten minste energie neutrale nieuwbouw. STIP vindt dat dit niet bij ambitie mag blijven. We vroegen de wethouder tot het gaatje te gaan. Dat betekent: Veeleisend zijn richting ontwikkelaars en vlijmscherpe afspraken met corporaties. Binnen haar mogelijkheden heeft de wethouder bevestigd dat te gaan doen.

Richting de definitieve Woonvisie

Vlak voor of net na de zomer legt het college de Woonvisie voor aan de raad. Het is fijn dat we professor Peter Boelhouwer vragen om advies, dankzij een toezegging aan STIP. Voor STIP moet actie centraal staan in die nieuwe Woonvisie. Delft kent al genoeg kaders en ambities. Het is tijd om te gaan ‘doen’. Daarbij mogen meer studentenhuisvesting en een betaalbaar middensegment voor starters uiteraard niet ontbreken. De STIP-fractie en Werkgroep Wonen zullen daar scherp op zijn!

Heb jij ook nog input voor de Woonvisie of wil je een keer meedraaien met de Werkgroep? Zoek dan contact met raadslid Daylam Dag! Wie weet zien we jou snel.