Ernstige woningnood Jongeren en Starters

De woningnood onder jongeren en starters neemt nu al langere tijd zeer schrijnende vormen aan. STIP organiseerde daarom in juni samen met GroenLinks en de ChristenUnie een beeldvormende avond. De uitkomst van deze sessie gaf aanleiding om het college op te roepen om actie te ondernemen. Lees hieronder waarom STIP zo snel mogelijk actie wil zien!

Woningen

Jongeren en Starters aan het woord

Om meer inzicht te krijgen in de knelpunten voor jongeren en starters bij de zoektocht naar een woning in Delft initieerde STIP mede een beeldvormende sessie. Er werd besloten het probleem van zowel de cijfermatige kant als de persoonlijke kant te belichten. In de voorbereiding is er in opdracht van de gemeente Delft naast een grootschalige onderzoek uitgevoerd ook een enquête uitgezet onder jongeren en starters. Uiteindelijk is de enquête door maar liefst 539 jongeren en starters ingevuld. Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek en de enquête? Klik dan hier voor de rapportage van het onderzoek en hier voor die van de enquête!

Op de beeldvormende avond van dinsdag 23 juni zijn uiteindelijk negen jongeren en starters uitgenodigd om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden. Eerst hebben de vier aanwezige jongeren en starters gereageerd op de rapportages en zo hun knelpunten goed onder woorden gebracht. Vervolgens zijn commissieleden in groepjes met jongeren/starters het gesprek aangegaan om oplossingsgericht naar de problematiek te kijken.

De woorden van de jongeren en starters bevestigden niet alleen de schrijnende cijfers uit de onderzoeken maar gaven de cijfers ook een gezicht. Volgens STIP wees deze avond maar weer eens uit dat het de hoogste tijd is om actie te ondernemen. Hieronder lees je hoe ontwikkelingen van deze zomer de tijd voor actie nogmaals benadrukken en onderstrepen.

Veruit laagste slaagkans van Delft

Afgelopen maand verscheen in Delft de Woonmonitor 2021. Dit document beschrijft de huidige stand van zaken van de volledige Delftse woningmarkt. Precies in lijn met de uitkomsten van de beeldvormende avond bevestigde de Woonmonitor dat de situatie voor jongeren en starters opnieuw slecht is. Jongeren hebben namelijk veruit de laagste slaagkans in Delft met 10,9%. Daarbij komend hebben jongeren, de groep van 0 - 24-jarigen, veruit het minst te besteden. Ook is woningbezit onder alle doelgroepen toegenomen behalve onder jongeren. Er zijn verder geen signalen dat de situatie op korte termijn zal verbeteren. Al met al genoeg reden om als gemeente Delft nu aan de slag te gaan om de situatie voor jongeren en starters te gaan verbeteren!

Tijd voor actie

STIP heeft naar aanleiding van de beeldvormende sessie samen met GroenLinks en de ChristenUnie een brief aan het college geschreven. We vragen in deze brief de onderzoeken en uitkomsten van de sessie te betrekken en te kijken naar oplossingen voor jongeren en starters. De brief vind je hier. STIP is benieuwd naar de reactie van het college op onze brief!

Verder staat komende 11 november de Woonmonitor 2021 op de bespreekagenda van de commissie Sociaal Domein en Wonen. Tijdens deze vergadering zal STIP de woningnood onder jongeren en starters nogmaals goed onder de aandacht van het college brengen.

Benieuwd naar de beeldvormende sessie? Die kun je hier terugkijken. Heb jij nog ideeën hoe we de situatie voor jongeren en starters kunnen verbeteren of wil je gewoon meedenken? Contacteer dan Daylam Dag of kom langs op de fractiekamer van STIP aan de achterkant van het stadhuis!