Help, mijn verkamerde woning wordt verkocht! Wat nu?

Woon je in een omgezet (verkamerd) huis en wil je huisbaas de woning verkopen? Weet je door de veranderende regelgeving rond verkamering niet meer wat jou nu te wachten staat? STIP is scherp op deze regelgeving en legt je uit wat er in jouw situatie gaat gebeuren.

Oude Delft & Oude Jan

In november 2017 werd de omzettingsvergunning ingevoerd en in juli 2019 tussentijds geëvalueerd. Op beide momenten is er een en ander veranderd rond de regelgeving betreffende omgezette (verkamerde) huizen. Vanuit STIP hebben we veel geschreven over het politieke debat en ons standpunt daarin. In de tussentijd hebben we meerdere vragen van huurders ontvangen wiens huis wordt verkocht en die zich zorgen maken over het vervolg van het dak boven hun hoofd. Om te voorkomen dat iedereen met een vraag de ingewikkelde beleidsteksten door moet spitten, proberen wij het gemeentelijke beleid hieronder wat te verhelderen.

Wat zijn de verschillende situaties?

Op 1 november 2017 is de omzettingsvergunning ingevoerd. Sindsdien heeft elk nieuw te verkameren pand deze vergunning nodig. Na de afgelopen evaluatie (1 juli 2019) is de omzettingsvergunning veranderd. Als de omzettingsvergunning voor jouw woning dus tussen 1 november 2017 en 1 juli 2019 is aangevraagd gelden er andere voorwaarden dan na 1 juli 2019. Om te weten wat voor jouw woonsituatie geldt is het belangrijk te achterhalen sinds wanneer de woning officieel omgezet (verkamerd) is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Woning verkamerd vóór 1 november 2017: geen omzettingsvergunning nodig.
  • Woning verkamerd na 1 november 2017: wel een omzettingsvergunning nodig. Voor de omzettingsvergunning is een belangrijk verschil of jouw woning vóór of na 1 juli 2019 is verkamerd.

flowchart highres

Woningen verkamerd vóór 1 november 2017

Indien je woning al vóór 1 november 2017 is verkamerd, dan geldt de regeling m.b.t. de omzettingsvergunning niet voor jullie woning. Het is nog steeds verstandig om alert te blijven wat de nieuwe eigenaar van plan is met de woning. Je hebt als huurder namelijk recht op huurbescherming.

Woningen verkamerd na 1 november 2017: de omzettingsvergunning

Sinds 1 november 2017 is voor het verkameren van een pand de omzettingsvergunning nodig. Deze is helaas erg lastig te verkrijgen en STIP wil voorkomen dat er straks geen verkamering meer mogelijk is. Wij blijven dus scherp monitoren hoe de regels uitgevoerd worden. In het geval dat het om de verkoop van een na-1-november-2017-verkamerd pand gaat is er een belangrijk verschil of jouw woning vóór of na 1 juli 2019 is verkamerd.

Woningen verkamerd vóór 1 juli 2019 (en na 1 november 2017)

Vóór 1 juli 2019 werd de omzettingsvergunning op adres verleend. Bij verkoop (wisseling van eigenaar) zal er dan weinig met de vergunning gebeuren, aangezien het adres niet veranderd. Hierbij geld nog steeds het advies om scherp te blijven op wat de nieuwe eigenaar van plan is met jullie woning en op de hoogte te zijn van je recht op huurbescherming.

Woning verkamerd na 1 juli 2019

Is de woning echter na 1 juli 2019 verkamerd, dan is de omzettingsvergunning op naam van de eigenaar verleend. Bij verkoop (wisseling van eigenaar) zal dus opnieuw een omzettingsvergunning aangevraagd moeten worden. Door de aanvraag wordt de woning wederom getoetst aan leefbaarheid en enkele technische normen. Er heerst nog veel onduidelijkheid over hoe deze hertoetsing er in de praktijk uitziet. Valt jouw huis onder deze situatie, dan is het aan te raden je goed in te lezen om niet voor verrassingen te komen te staan. Zo kan het bij weigering van de vergunning zo zijn dat je niet meer in jouw huis mag blijven wonen. De huiseigenaar is dan wel verplicht een nieuwe woonruimte aan te bieden.

Heb je na het lezen nog meer vragen? Neem vooral contact met ons op. We horen graag hoe jouw situatie in de praktijk wordt opgepakt. Zo kunnen we ervoor waken dat huurders die niets verkeerd doen in nare situaties belanden. Op dit onderwerp kan je daarvoor Matthijs Gouwerok benaderen.

Links met verdere informatie: