De Kop van de Buitenhof wordt herontwikkeld!

De komende jaren starten we met een grote gebiedsontwikkeling bij de Reinier de Graaf- en de Juniusbuurt, wat ruimte biedt voor voorzieningen en circa 800 extra woningen. In mei hebben we het Masterplan vastgesteld. Hoewel STIP tevreden is, hebben drie moties kaders meegegeven voor de volgende fases. Wil je weten over welke onderwerpen dat gaat?

Kop van Buitenhof

Het bestaande revalidatiecentrum Basalt en de schoolgebouwen verhuizen naar een nieuw pand, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuw schoolgebouw en 800 woningen. Het masterplan besteedt veel aandacht aan de openbare ruimte, met een centrale rol voor fietsers en voetgangers, en oog voor ecologie. In het masterplan worden ook al stappen benoemd die verder in de toekomst gaan gebeuren, zoals de transformatie van de Prinses Beatrixlaan.

STIP vindt het masterplan een mooie uitwerking voor dit gebied, met veel aandacht voor groen, woningen en ruimte voor de fietser. We hebben bij deze bespreking twee moties ingediend, om bij verdere, specifieke uitwerkingen van het masterplan enkele kaders mee te geven. Bij de Woonvisie hebben we al een motie en amendement ingediend om collectieve woonvormen in Delft beter te ondersteunen. STIP vindt dat de Kop van de Buitenhof een uitstekende plek is om collectieve woonvormen te ontwikkelen en heeft daarom een unaniem aangenomen motie ingediend om deze plek specifiek onder de aandacht te brengen bij geïnteresseerden voor collectief wonen.

Daarnaast benadrukt het masterplan het belang van een levendige, diverse wijk, waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich thuis en verbonden voelen. Er is echter weinig duidelijkheid over hoe deze buurtverbindende voorzieningen gerealiseerd gaan worden. Daarom heeft STIP een motie ingediend om met een stappenplan te komen bij de voortgangsrapportages, om tot een programmering van de wijk te komen die ruimte biedt aan ontmoeting en zelfontplooiing. Deze motie is ook unaniem aangenomen!

Verder diende STIP een motie van D66 mede in, waarbij we de uitspraak doen dat we graag zien dat de Prinses Beatrixlaan gehalveerd wordt van vier naar twee rijstroken. Zo ontstaat er meer ruimte voor groen, woningen en voorzieningen! Met de motie vragen we om in de toekomstige uitwerkingen een verkenning met dit scenario op te nemen.

De komende jaren zullen we nog vaak de ontwikkeling van de Kop van de Buitenhof bespreken, bij verdere specifieke ontwikkelingen in dit gebied. Maar met het masterplan is er al een mooie eerste stap gezet!

Heb jij nog vragen over onze moties of nog gave ideeën voor de Ruimtelijke Ordening in Delft? Stuur Lisanne een berichtje!