Chinese Hikvision-camera’s verwijderd

In Delft hangen geen camera’s meer van het Chinese merk Hikvision! STIP stelde in februari 2022 kritische vragen over deze camera’s. Met een motie droeg de Delftse raad het college op ze begin 2023 definitief te verwijderen. Mede dankzij STIP is dat nu dus gebeurd! Daar zijn we erg blij mee. Lees hieronder waarom dat is.

Camera's

Mensenrechtenschendingen en spionage

Waarom STIP zo blij is met het verwijderen van deze camera’s uit Delft? Dat zit zo: Het bedrijf Hikvision kwam in opspraak vanwege betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in China. Ook bleek dat de Chinese staat de camera’s gemakkelijk misbruiken voor spionage en sabotage. STIP schreef hier al eerder over. Uit vragen van STIP bleek dat er in Delft op 4 locaties camera’s van Hikvision hingen. Samen met onder andere D66 spraken we ons stellig uit tegen het merk Hikvision.

Bovendien droegen we het college op de camera’s het eerste kwartaal van 2023 te verwijderen. Dat is nu dus gebeurd! En dat niet alleen. De motie vroeg het college ook om dit soort toestanden in toekomst te voorkomen. In de aanbesteding voor nieuwe camera’s zijn de OESO-richtlijnen meegenomen. Dat zijn richtlijnen voor maatschappelijk verantwoordelijk gedrag op internationaal vlak! Hiermee voorkomen we in de toekomst opnieuw camera’s van merken die mensenrechten schenden. Echter: daar blijft het voor STIP niet bij.

Vermijd cameratoezicht

STIP is altijd al kritisch geweest op cameragebruik. In juni voerden we daar nog actie tegen. Het is belangrijk om camera’s zoveel mogelijk te vermijden. Cameratoezicht verplaatst alleen het probleem en zorgt voor risico op schending van privacy van omstanders. Bovendien staan veel camera’s gericht op de openbare weg. Dat is wettelijk strafbaar. STIP zal hier aandacht voor blijven vragen. Zo willen we bijvoorbeeld dat locaties van camera’s 100% openbaar zijn.

Ben jij het nou met ons eens of wil je verder meedenken? STIP heeft een Werkgroep ICT samen met de PiratenPartij Delft! Lees hier meer of contacteer STIP-raadslid Thierry Cüppers. Wie weet zien we je snel!