Scholieren debatteren in de Delftse Raad over: jongerenparticipatie!

Afgelopen dinsdag heeft SIDDER (Scholieren in de Delftse Raad) weer plaatsgevonden bij ons op het stadhuis! SIDDER is een initiatief van STIP waarbij middelbare scholieren met elkaar in debat gaan over een onderwerp, alsof het een raadsvergadering is. Waar hadden ze het over, en wat hebben ze besloten?

SIDDERKIDDOS

Hoe werkt het?

Met SIDDER vertegenwoordigen Delftse scholieren gemeenteraadspartijen in Delft, waarbij ze een raadsvergadering nabootsen. Dit jaar hebben ze het debat gevoerd over: jongerenparticipatie! De ‘wethouder’ heeft voorgesteld om een onderzoek te doen naar de oprichting van een jongerenraad. Groepjes scholieren zijn aan de hand van dat voorstel onderzoek gaan doen en in gesprek gegaan met partijen. Elk groepje moet een Delftse raadspartij vertegenwoordigen: ze moeten weten hoe de partij erin staat, welke moties zij zou schrijven en hoe ze zou stemmen op andere moties en voorstellen.

Wat is er besproken?

Dit heeft geleid tot een breed scala aan moties en amendementen die zijn ingediend tijdens het debat. De voorstellen waren heel uiteenlopend: een motie die opriep voor ouderenparticipatie naast jongerenparticipatie. Een vraag naar de manier waarop de jongerenraad democratisch en inclusief zou kunnen worden samengesteld. Of zelfs het overslaan van het onderzoek en het direct beginnen met het opzetten van de jongerenraad zelf. Uiteindelijk is dat ook de uitkomst van het debat geworden: er komt geen onderzoek, maar in plaats daarvan een opdracht om zo snel mogelijk een jongerenraad op te zetten!

Wat vindt STIP?

Een goede invulling geven aan jongerenparticipatie in de stad is voor STIP belangrijk. Kinderen en jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in de participatie, en hebben weinig ingangen en mogelijkheden om daar zelf verandering in te brengen. Maar besluiten die nu in de politiek gemaakt worden hebben juist impact op de komende generaties, dus die inspraak is wel ontzettend relevant en van toegevoegde waarde. Daarom heeft STIP recentelijk ook schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Wat ons betreft is er meer ruimte in Delft om hier een invulling aan te geven. Een jongerenraad, zoals besproken bij SIDDER, zou hier een mooi voorbeeld van kunnen zijn.

Wil je meer weten over SIDDER of jongerenparticipatie? Benader dan vooral Thierry of Bo hierover!