Matthijs Gouwerok

Matthijs Gouwerok kwam aan het begin van zijn studie natuurkunde in Delft wonen. "Meteen merkte ik dat Delft veel meer te bieden heeft dan alleen studeren." Zo vond hij een warm welkom bij Sint Jansbrug, waarna hij zich actief heeft ingezet voor de studentenraad van de TU Delft. Na enkele jaren in Delft gewoond te hebben wilde hij zich met plezier en enthousiasme als gemeenteraadslid voor de stad inzetten.

"Delft staat met haar mooie oude binnenstad en de vooraanstaande TU Delft internationaal op de kaart. Daar ben ik trots op. Daarnaast is Delft ook een hele fijne stad om in te wonen. Alles is ter fiets te bereiken. Ik wil me inzetten voor een stad voor iedereen. Een fijne en veilige stad om in te wonen, op te groeien, studeren en te werken, maar ook open voor ondernemers en toeristen."

Matthijs ziet ook nog verbeterpunten en uitdagingen voor Delft. "Om Delft in de toekomst mooi te houden moeten we nu stappen zetten op duurzaamheid en innovatie. Daarbij wil ik met mijn technische achtergrond kijken naar rendabele oplossingen. Een sterke toekomstbestendige stad voor iedereen. Ideeën? Neem vooral contact op!"

Moties

Below is an overview of all the proposals that Matthijs Gouwerok submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
5 nov. 2020
M
Impuls op de duurzaamheidsdoelen
STIP, D66, GL, CU, CDA
Delft heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen niet behaald. Deze motie vraagt te onderzoeken welke stappen de gemeente de komende 2 tot 3 jaar moet zetten om deze doelstellingen wel te behalen. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Passed
5 nov. 2020
M
Versterking gemeenschapszin door verenigingen
CDA, GL, OD, CU, PvdA, STIP
Deze motie vraagt verenigingen extra te ondersteunen bij hun initiatieven en projecten en te betrekken bij de versterking van wijken om zo Delft sterker te maken in tijden van corona. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Passed
1 okt. 2020
M
Gezamelijke woningdelen voor starters en jongeren
STIP
Vraagt het college te onderzoeken welke methodes (zoals bijvoorbeeld friendscontracten) kunnen worden ingezet om het delen van een huurwoning met meer dan twee personen mogelijk te houden.
Rejection
1 okt. 2020
M
Routekaart naar onzelfstandige studentenhuisvesting
STIP, PvdA, D66, GL, CU, VVD
Deze motie vraagt het college een routekaart op te stellen waarin staat omschreven met welke projecten de doelstelling om 2500 studenteneenheden bij te bouwen tot 2026.
Passed
1 okt. 2020
M
Kamers voor gemengde wijken
STIP
Deze motie vraagt het college te onderzoeken welke methodes kunnen worden ingezet om het omzetten van woningen naar meerdere onzelfstandige wooneenheden kleinschalig en met respect voor de druk op de woningmarkt mogelijk blijft.
Rejection
9 jul. 2020
A
Vaststellen bestemmingsplan ’Bethelpark’
GL, CU, D66, CDA, STIP, PvdA
Om het bestemmingsplan ‘Bethelpark’ beter te laten aansluiten bij de nieuwe omgevingswet, waarin naast fysieke ook meer sociale thema's een rol spelen, is bij het afwijken van bestemmingsregels de voorwaarde toegevoegd dat er "geen onevenredige aantasting van de woon- en leefsituatie mag plaatsvinden“.
Passed
12 mrt. 2020
C
Kunst in de openbare ruimte
STIP
College zegt toe over het onderwerp kunst in de openbare ruimte in gesprek te gaan met culturele partners, woningcorporaties en bewoners van de wijk en de conclusies en eventuele vervolgacties van de gesprekken op te nemen in het nog uit te werken integraal ontwikkelplan.
Committed
11 jul. 2019
C
Omzettingsvergunning op naam in de gaten houden
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe de processen rond het omzetten van vergunningen op naam, in consequenties voor de huurder en de bescherming en het informeren van de huurder, te volgen en de raad hierover te informeren.
Committed

Written articles