Algemene beschouwingen voor het eerst digitaal

Het jaarlijkse moment dat de Delftse partijen terug en vooruitblikken op de stad met hun visie was dit jaar voor het eerst digitaal. Toch waren er nog uitgebreide visies en een goed debat. Lees hieronder de inbreng van STIP door fractievoorzitter Matthijs Gouwerok.

Digitale algemene beschouwingen 2020

Fractievoorzitter Matthijs Gouwerok:

Dank u wel voorzitter,

De huidige situatie vraagt veel van ons. Zo houden we de algemene beschouwingen nu zelfs digitaal, en heb ik velen van u, en vele inwoners al lang niet meer in persoon kunnen ontmoeten. De situatie laat toch ook iets bijzonders zien. Als corona iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe sterk we allemaal op elkaar steunen en hoe sterk wij als mensen op zoek zijn naar verbinding.

Dit zullen we moeten vasthouden, ook als gemeente. Als gemeente moeten we kijken naar onze eigen krachten en hier ook in blijven investeren richting een goede toekomst. In deze begroting zien we een aantal investeringen waar we ontzettend blij mee zijn. Daarvoor complimenten aan het college, maar de begroting laat ook zien dat er een aantal grote uitdagingen zijn waar we de komende jaren mee aan de slag moeten.

Ik zal de begroting bespreken aan de hand van vijf thema’s.

  • Het sociaal domein
  • Duurzaamheid
  • Onze kenniseconomie
  • Cultuur en levendigheid
  • De verdichtingsopgave

Tekort in sociaal domein vraagt lokale en landelijke aandacht

Het sociaal domein staat nog steeds onder druk. Dit baart ons zorgen. We zijn erg tevreden met het Actieplan Sociaal Domein, en de forse stappen die het college wil zetten om de kosten in balans te houden. Wij spreken hier in meer detail later graag uitgebreider over verder. Zowel over de impact van de maatregelen, maar ook over de vraag hoe realistisch het is dat er daadwerkelijk 6.3 miljoen zal worden bespaard. Hier staan we ook niet alleen voor als Delft. We zien dat ontzettend veel gemeenten last hebben van de tekorten in het sociaal domein. Dus hoe gaan we als gemeente een duidelijk signaal afgeven aan het rijk? Hoe zorgen we voor een actieve en doeltreffende lobby, samen met die andere gemeenten? Aansluiten bij ‘Raden in verzet’ is hierin een goede eerste stap, maar is dit genoeg?

Zorgelijke groei in eenzaamheid door COVID

Corona legt ook een aantal sociale problemen bloot, van jong tot oud, met name op gebied van eenzaamheid, wat door het thuiszitten en afstand houden wordt versterkt. Hier zetten we al goede stappen op, bijvoorbeeld via het Companen onderzoek over ouderen, maar hoe bereiken we ook de andere groepen, zoals jongeren? Hier zouden wij graag extra op in willen zetten. Wat gaan wij extra doen als gemeente om de eenzaamheid door de huidige sociale isolatie tegen te gaan?

Sneller stappen zetten op duurzaamhied, gebruik de enecogelden

Dan over op duurzaamheid. Een thema waar we met elkaar scherp op moeten blijven, juist omdat we de effecten niet morgen al zien. STIP is tevreden dat er eindelijk fors geld vrijkomt om duurzaamheid met regie op te pakken. Echter, als we naar de doelstellingen kijken: in 2050 (!) wil Delft energieneutraal zijn. En om onze ambities voor dit jaar te behalen zouden we eigenlijk binnen 2,5 maand nog 20% van ons CO2 verbruik moeten verminderen. Dat gaan we uiteraard niet halen. Dus hoe zetten we een tandje bij? In het verleden is er in de raad uitgesproken dat we met de enecogelden duurzaamheid een impuls willen geven. In deze begroting is dit echter niet direct terug te zien. Voorzitter, wat betekent dit voor die ambitie? In Den Haag en Rotterdam zijn de enecogelden wel ingezet om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het geld is daar gereserveerd voor onder andere het verduurzamen van woningen, bedrijfsgebouwen en het maatschappelijk vastgoed. STIP ziet graag dat wij als Delft goed kijken hoe we met de enecogelden belangrijke stappen op onze duurzaamheidsambities kunnen versnellen. Zodat we onze eigen gestelde doelen om in 2050 energieneutraal te zijn ook echt kunnen halen, en ook in de toekomst nog prettig kunnen leven.

Blij met techniekonderwijs op elk niveau, tekort bedrijfsruimte blijft zorgelijk

Een van de krachten van Delft is onze kenniseconomie, dus het is goed om te zien dat hierin geïnvesteerd wordt. De coronacrisis maakt duidelijk dat het belangrijk is ook lokaal te produceren. Dat betekent voor Delft vooral het compleet maken van onze techniekketen. STIP is ontzettend blij met de komst van de gecombineerde VMBO en MBO school, zodat we straks techniekonderwijs op elk niveau hebben. Nog steeds is het tekort aan bedrijfsruimte een grote bottleneck voor de groei van onze kenniseconomie. Met de bijdragen aan bedrijfsverzamelgebouwen als Planet Bio en Next Delft zetten we hierop stappen, maar we zijn er nog niet.

Maak cultuur toegankelijk en bied ruimte aan nieuwe artiesten

Cultuur legt verbinding tussen onze inwoners. Daarom moet het bereikbaar zijn voor iedereen en aansluiten bij de wensen van de inwoners van Delft. In het cultuurkader zien we dan ook graag terug hoe cultuur toegankelijk wordt gemaakt voor alle inwoners van Delft. We zijn blij om te zien dat er een proef loopt met cultuurankers in 'Abtswoude bloeit' en Delfia, dat zien we graag meer. Maar we missen fysieke ruimte voor moderne culturele invullingen. In Nieuw Delft zien we nog enkele multifunctionele gebouwen welke niet zijn bestemd. STIP vindt dit dan ook de perfecte plek voor een poppodium waar ambitieuze nieuwe artiesten op een laagdrempelige manier hun kunsten kunnen laten zien.

Biedt ook terrasruimte in de wintermaanden en steun de horeca

Tijdens corona wordt ook duidelijk hoe belangrijk de Delftse inwoner levendigheid vindt. Jong en oud leefden op toen de terrassen weer opengingen, helaas gaan ze nu weer dicht. Mochten we corona straks weer meer onder controle krijgen, dan zouden wat STIP betreft de terrassen het hele jaar open moeten kunnen zijn. Dat maakt het mogelijk om in de wintermaanden, indien we corona meer onder controle hebben, op gepaste afstand en in de open lucht elkaar te ontmoeten. Dat zorgt voor levendigheid voor onze inwoners, en helpt onze lokale economie.

STIP kijkt uit naar nieuwe woningen en moderne mobiliteit

Dan over de verdichtingsopgave. Het afgelopen jaar stond de verdichtingsopgave als een van de belangrijke thema’s op de agenda. STIP ziet graag meer woningen, met name voor starters, jongeren en studenten. We kijken ernaar uit om veel van deze woningen bij nieuwe ontwikkelingen terug te zien. Op gebied van mobiliteit is STIP erg tevreden over hoe vooruitstrevend we als raad denken over de oplossingen voor de verdichtingsopgave. STIP ziet het liefst een Delft voor zich waar we ons verplaatsen door middel van fietsen, elektrische deelauto’s, en meerdere mobiliteitshubs. Er worden op dit onderwerp mooie stappen gezet in het voorlopige mobiliteitsplan. We kijken uit naar de uitwerking, zoals de rode loper en het plaatsen van extra fietsparkeerplekken.

Stijging afvalkosten pakken we aan met sneller restafval verminderen

Tot slot de financiën en in het specifiek de afvalstoffenheffing. De lasten voor afval zijn hoog en stijgen fors in deze begroting. Een belangrijke oorzaak hiervan is de toenemende belasting op het verbranden van afval vanuit het rijk. Zolang we de hoeveelheid restafval niet significant verminderen zal deze belasting resulteren in een structureel hogere afvalstoffenheffing. In de begroting staat dat we in één jaar een vierde restafval gaan verminderen. Maar wat gaan we concreet doen? En hoe kunnen we hier als raad bij Avalex grip op houden, wanneer blijkt dat dit toch niet voldoende is?

Zorg dat iedereen zich hier inschrijft

In het grote plaatje zitten de financiën niet mee, dus STIP denkt na over creatieve ideeën om het tij te keren. Wij merken dat nog een groot aantal inwoners niet ingeschreven staat in Delft. STIP kijkt naar mogelijkheden om meer bewoners zich in te laten schrijven, waardoor we deze misgelopen inkomsten ook kunnen innen.

Voorzitter, tot slot,

Op naar een duurzame toekomst

STIP is blij met de genomen investeringen. We kijken uit naar een duurzaam Delft, waarbij we blijven investeren in onze eigen krachten en blijven zoeken naar manieren om mensen te verbinden. Zo houden we Delft sterk, deze maanden, en ook richting de toekomst.

Heb je vragen over deze punten of andere vragen over STIP? Neem gerust contact op met Matthijs Gouwerok.