Een saamhorig Delft in tijden van Corona

Het coronavirus houdt ons allen bezig in deze tijd. Het is een ongekende situatie en een flinke uitdaging voor de maatschappij om deze zo goed mogelijk aan te gaan. Laatst werd het coronavirus in Delft besproken door de gemeenteraad. Lees hieronder meer.

STIPBestuurFractieWH

STIP bestuur, fractie en wethouder wenst iedereen gezonde dagen toe.

Update 11/4: Richtlijnen studentenhuizen Delft en omgeving

Er was de afgelopen tijd enige onduidelijkheid hoe de corona maatregelen betrekking hadden op studentenhuizen, voornamelijk doordat studentenhuizen juridisch geen gezamenlijk huishouden zijn, waar de huidige maatregelen daar wel vanuit ontworpen zijn. Om die reden hanteert de gemeente Delft in samenwerking met de regio de volgende richtlijnen voor studentenhuizen: Coronarichtlijnen studentenhuizen

Veel mooie initiatieven

De isolatie heeft veel impact op alle inwoners, en op alleenstaanden in het bijzonder. Het is nu enorm belangrijk om te zorgen voor de meest kwetsbare inwoners. Ook veel bedrijven, zowel groot als ook juist klein, worden hard geraakt. STIP vindt het belangrijk om als maatschappij onze ondernemers en inwoners nu te ondersteunen. Het doet ons goed om te zien dat dit ook met veel energie wordt opgepakt door het rijk en de gemeente, maar juist ook door de stad zelf. “We zijn trots en dankbaar voor de vele initiatieven die wij zien in Delft. Iedereen is hard aan het werk om met de hele samenleving zo goed mogelijk creatief door te gaan. Dat verdient veel respect en een groot compliment.” Aldus Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter van STIP. “Er zijn een heleboel Delftenaren die willen helpen, maar niet altijd weten hoe. Met de juiste aansturing vanuit de gemeente, kunnen zij zo goed mogelijk hun steentje bijdragen.”

Enkele Delftse initiatieven zijn:

Een online prikbord ontwikkeld door Delftse studenten om mensen met elkaar in contact te brengen die hulp kunnen bieden of hulp nodig hebben. Denk aan de hond uitlaten of boodschappen doen voor de buren. Heb jij je al aangemeld?

Een studententeam van de TU Delft dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van een simpel en relatief goedkoop beademingsapparaat om mogelijke tekorten op te vangen die ontstaan door de coronacrisis.

Juist in deze tijd organiseert Stichting Present (digitale) ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen die het nodig hebben.

  • En ook de vele ondernemers die aanbieden te helpen koken voor de hardwerkende zorg.

Wil jij helpen? Kijk op bovenstaande pagina’s of op de websites van Delft voor Elkaar en NL voor Elkaar, want er gebeurt nog veel meer.

Bijzonder debat

“Het was een bijzonder debat.” Zegt Gouwerok. “De collectiviteit die door de coronasituatie ontstaat was ook sterk aanwezig in de raadszaal. Mooi om te zien hoe alle fracties in eerste instantie het college en de organisatie ondersteunden en hun dank uitten, om vervolgens constructief hun zorgen uit de stad te delen en het college daarover te ondervragen.”

GouwerokDebat Fractievoorzitter Matthijs Gouwerok in debat over het coronavirus.

Gemeente neemt ondersteuningsmaatregelen

Door vele partijen, ook namens STIP, werden complimenten uitgesproken voor de crisisorganisatie hier in Delft, en breder de gehele gemeentelijk organisatie, voor het snel kunnen schakelen de afgelopen weken. Zo werd kort na de eerste landelijke maatregelen door het college de samenwerking opgezocht met ondernemers om te kijken waar financiële ondersteuning mogelijk is. Ook worden leerlingen die thuis geen computer hebben geholpen. “We zien een enorme inzet om de kwetsbare inwoners snel en goed te ondersteunen.” Gouwerok.

Een aantal sectoren zijn extra hard getroffen. Zo zitten ondernemers deze tijd in grote onzekerheid en hebben concrete antwoorden nodig. Juist blijven investeren en doorpakken op bestaande projecten kan een manier zijn om de lokale economie hier met zo min mogelijk schade uit te laten komen. STIP bepleitte om samen met ondernemers de komende weken goed in gesprek te blijven wat we kunnen doen om hier zo goed mogelijk doorheen te gaan. Ook veel werknemers met nul-urencontracten, zoals studenten of arbeidsmigranten, zitten deze dagen in grote onzekerheid door een gebrek aan inkomsten. STIP vroeg ook voor hen aandacht, zodat ook zij worden meegenomen in deze tijden. Ook vroeg STIP aandacht voor hen die in een benarde thuissituatie zitten en nu geen toevlucht kunnen vinden elders. Denk aan huiselijk geweld of kinderen die een ongezonde thuissituatie hebben. Zij hebben het nu nog moeilijker omdat ze niet naar buiten kunnen. Het college heeft deze tijden extra aandacht om ook hen goed op te vangen.

Wil je weten wat de actuele maatregelen zijn die de Gemeente Delft nu hanteert en welke ondersteuning er mogelijk is? Kijk op de nieuwspagina van de Gemeente Delft over het coronavirus of de hulppagina specifiek voor ondernemers.

Een tijd na het coronavirus

Als gemeenteraad zijn we er ook om vooruit te kijken. “Er komt hoe dan ook een wereld na deze crisis. We moeten er nu alles aan doen om te zorgen dat we als stad hier zo goed mogelijk mee omgaan, maar ook juist op lange termijn weer zo sterk mogelijk uitkomen.”

De fractie zelf?

Als fractie houden we ons natuurlijk ook aan de ingestelde maatregelen. We zijn druk onze werkwijze aan het innoveren en draaien volledig digitaal. Hieronder een impressie van de afgelopen vergadering.

STIPdigitaalvergadering De STIP-fractie vergadert tegenwoordig digitaal.