Maidenspeech van Jip over Artikel 1 in Delft

Binnenkort zal er een kunstwerk met als onderwerp Artikel 1 van de grondwet in Delft komen. Afgelopen donderdag heeft Jip haar maidenspeech over dit onderwerp gehouden in de gemeenteraad. Het kunstwerk zal binnenkort gemaakt worden en wij zijn benieuwd naar het resultaat!

untitled CB 01014

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Artikel 1 van de grondwet laat onze Nederlandse kernwaarden zien. Wij zijn allen gelijk voor de wet. Dit willen wij als persoon en partij uitdragen, maar ook als gemeente heeft Delft daar een rol in. Hierom is gisteravond een motie om een fysieke representatie van Artikel 1 ergens in Delft te plaatsen aangenomen. STIP vond het een mooi idee om dit niet alleen impliciet maar ook expliciet uit te stralen, door dit in de stad te tonen. Hierom hebben wij deze motie ook mede ingediend en zijn we benieuwd naar het aankomende kunstwerk in onze stad.

Jip heeft over dit onderwerp ook haar maidenspeech mogen geven, dat is de eerste speech die ze in de gemeenteraad gaf. Het is een mooi onderwerp om over te mogen spreken, omdat gelijkheid op zoveel manieren door de gemeenteraad kan worden uitgedragen. Laten we gelijkheid creëren door voor gelijke kansen te zorgen, op school en in de zorg. Laten we gelijkheid creëren door te verbinden, door cultuur te stimuleren. En laten we gelijkheid creëren door ook naar de toekomst te kijken, een duurzame stad te creëren waarin het ook over vijftig en honderd jaar nog prettig leven is.  

Gelijkheid zorgt ook voor verbinding. Juist die verbinding mist nu soms, de Coronacrisis laat ons allemaal iets verder van elkaar af staan, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik wil mij, Jip, gaan inzetten om die verbinding aan te gaan en weer sterker te maken. Laat mij daarom weten als je wilt afspreken, online of op gepaste afstand, en zo samen die verbinding aan te gaan.