Cultuurkader: Mooie ambities, geen ruimte voor uitvoering

Er is een nieuw cultuurkader opgesteld. Dit cultuurkader heeft echter geen financiële paragraaf of onderbouwing. Hierdoor is het cultuurkader onmogelijk om uit te voeren. STIP wil dat er meer geld naar de culturele sector gaat, zodat we de mooie ambities wel kunnen uitvoeren.

untitled CB 01296

Nieuw cultuurkader

In de commissievergadering EFB van 9 september besprak de commissie het cultuurkader. Dit document omschrijft de ambities van de gemeente voor de culturele sector tot 2030. Het document was nodig om als stad te laten zien waar we op gaan inzetten. Echter, door het missen van de financiële paragraaf is het cultuurkader niet uitvoerbaar.

Mooie ambities

STIP vindt cultuur ontzettend belangrijk voor Delft. Het verbindt verschillende bevolkingsgroepen, zorgt voor banen en maakt Delft een fijne stad om in te wonen en te bezoeken. Het is dan ook mooi dat we onze ambities duidelijk in kaart hebben.

Geen financieel plan

Echter kwam het cultuurkader zonder financiële paragraaf en dus zonder financiële dekking. Dit is wat ons betreft een klap in het gezicht van de culturele sector. Financieel gezien wordt cultuur al lange tijd achtergesteld en heeft het de afgelopen tijd al veel bezuinigingen moeten verduren. Als het om cultuur gaat, maken we in Delft te weinig financiële middelen. STIP zal dan ook haar best doen om geld vrij te maken voor de financiële dekking van dit plan.

Popmuziek en nachtleven

Inhoudelijk mist STIP ambitie voor de popmuziek en voor het nachtleven. Er is grote vraag vanuit de stad voor een poppodium. Dit kan weer niet gerealiseerd worden. Daarnaast wordt het in het cultuurkader niet ingegaan op de nachtcultuur, terwijl er voor de Delftse jongeren een behoefte voor meer nachtclubs is. Dit moet wat ons betreft anders in het cultuurkader. Daarom heeft STIP dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering en zullen we komen met een motie.

Wil je in gesprek over het cultuurkader? Neem dan contact op met Ida.