Werkgroepen

STIP heeft enkele werkgroepen die input leveren op verschillende onderwerpen. Hieronder is elke werkgroep weergeven met een korte beschrijving.

Werkgroep Cultuur

Werkgroep Cultuur houdt zich bezig met hoe Delft een bruisendere, levendige stad kan worden. Hoe wordt cultuur toegankelijk voor iedereen? Hoe maken we het makkelijker om als bewoner een evenement te organiseren? Hoe maken we het nachtleven aantrekkelijker voor de Delftenaar? De groep komt één keer per maand samen, daarnaast gaan ze er ook echt op uit om te zien wat er bij culturele instanties in Delft leeft.

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Lisanne Fung Fen Chung. Mail Lisanne als je graag mee wilt doen!

Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid werpt zich over de duurzaamheidsopgaven die we met oog op de toekomst moeten en natuurlijk willen realiseren. Waar liggen de uitdagingen voor Delft? Waar moet juist Delft zich op in gaan zetten? En nog vele andere vragen komen er langs. Met het klimaatadaptatieplan dat in 2021 komt is nu het moment om breed te kijken welke stappen we het best kunnen zetten. Ook de korte termijn zal langs komen. Zijn er quick wins of leuke goed te realiseren idee/initiatieven die we in Delft kunnen verwerkelijken?

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Jip Enthoven. Laat het Jip weten als je graag meedenkt!

Werkgroep ICT

Werkgroep ICT houdt zich bezig met hoe de informatietechnologie van de Gemeente verbeterd kan worden, ontstaan vanuit een samenwerking met de Piratenpartij Delft. Digitalisering wordt een steeds groter onderdeel van de maatschappij, en daar krijgt de gemeente ook veel mee te maken. Daarom zijn we in deze werkgroep hard aan de slag om hier actief over mee te denken, zodat we niet achter de feiten aanlopen. Hoe zorgen we dat de de gemeente hier slim mee omgaat, en houden we ons ICT-beleid transparant? Hoe zorgen we dat de groeiende digitale wereld geen ingreep doet op ieders privacy? Welke manieren zijn er om innovaties op dit onderwerp te gebruiken in de stad? Dat zijn vragen waar deze werkgroep zich onder andere over buigt.

Klinkt het interessant om daarover mee te denken? De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Thierry Cüppers. Geef het vooral aan bij Thierry als je mee wilt doen!

Werkgroep Wonen

De werkgroep Wonen houdt zich bezig met de woonopgaven binnen de gemeente Delft. Momenteel is er een groot tekort aan woonaanbod binnen Delft voor zowel studenten en starters. De werkgroep heeft dan ook de focus hoe er meer woonaanbod voor deze groepen kan worden gecreëerd. Als onderdeel hiervan wordt er gewerkt aan de Woonvisie Delft. Deze visie vormt een richtlijn in welke woningen zullen worden bijgebouwd binnen Delft. De werkgroep wonen werkt aan de visie van STIP en hoe dit geïmplementeerd kan worden binnen de stad. Ben jij ook nieuwsgierig hoe de woonvisie in elkaar zit en heb jij interesse in de woningmarkt?

Daylam Dagis de fractie verantwoordelijke voor deze werkgroep. Daylam hoort graag als je wilt meepraten!

Werkgroep Gezondheidsbeleid

In deze nieuwe werkgroep bij STIP gaan we dieper in op de verschillende taken die de gemeente heeft op het gebied van het sociaal domein. De afgelopen jaren is er veel meer verantwoordelijkheid over het sociaal domein neergelegd bij de gemeente. Dit klinkt een beetje vaag, maar denk bijvoorbeeld aan hoe we jongeren helpen waarbij het even wat minder gaat of hoe we omgaan met participatie. Heb jij ook intessante ideeën hierover? Laat het vooral horen en neem contact met Bo Verduijn op. Bo is de fractieverantwoordelijke voor deze werkgroep.