Werkgroepen

STIP heeft enkele werkgroepen die input leveren op verschillende onderwerpen. Hieronder is elke werkgroep weergeven met een korte beschrijving.

Werkgroep Ruimte en Verkeer

Delft staat voor grote opgaven in de openbare ruimte, we gaan namelijk flink groeien en bijbouwen! Hoe zorgen we nog steeds voor genoeg fijne ontmoetingsplekken, hoe zorgen we ervoor dat je je fijn kan verplaatsen binnen Delft? De werkgroep Ruimte en Verkeer buigt zich over dit soort vraagstukken. Lijkt het je leuk om mee te denken over de hoe en wat rondom de inrichting van de openbare ruimte en het verkeer?

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Julian Gommers. Laat het Lisanne weten als je graag wilt meedenken!

Werkgroep Duurzaamheid

Energieneutraal, circulair en klimaatadaptief, Delft heeft nog veel te doen om echt duurzaam te worden! De werkgroep Duurzaamheid werpt zich op de duurzaamheidsopgaven die we moeten en natuurlijk willen realiseren. Waar liggen de uitdagingen en kansen voor Delft? Wat moet Delft prioriteit geven op het gebied van duurzaamheid? En nog vele andere vragen komen er langs. We hebben het over het afvalbeleid, isolatie, en het inzetten van duurzame initiatieven. Denk jij mee in onze werkgroep?

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Anne Stehouwer. Laat het Jip weten als je wilt meepraten!

Werkgroep ICT

De wereld wordt met de dag meer digitaal en online, en daar krijgt iedereen mee te maken. Een vraag die ook Delft zich moet stellen: hoe ga je niet achter de feiten aanlopen en bescherm je de privacy van iedereen? Maar ook: hoe kan je het in je voordeel gebruiken, en digitaal slimme en innoverende stappen zetten? De STIP-werkgroep ICT denk over die dingen na. Vind jij die vragen ook zo interessant, en wil je graag meedenken?

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Thierry Cüppers. Laat het Thierry weten als je graag meepraat!

Werkgroep Wonen

De werkgroep Wonen werkt aan een beter en mooier Delft om in te wonen! In deze tijd van woningcrisis vraagt dat lokaal om actie en een stevige visie. De werkgroep kijkt nu dan ook scherp naar de nieuwe Woonvisie. Daarin mogen actie op verduurzaming, en meer woonruimte voor jongere, student en starter bijvoorbeeld niet ontbreken. Wil jij ook meedenken?

Lisanne Fung Fen Chung is de fractieverantwoordelijke voor deze werkgroep. Lisanne hoort het graag als je wilt meepraten!