STIP stelt vragen over tracking op Gemeentelijke Websites

De websites van de Gemeente Delft zogenaamde trackingcookies gebruikt op haar gemeentelijke websites, zonder hiervoor toestemming te vragen. STIP heeft privacy hoog in het vaandel staan en heeft daarom een aantal vragen aan het College van B&W gesteld.

privacy

Aanleiding

Uit een artikel in de Volkskrant, “Enkele tientallen gemeenten maken gebruik van agressieve online volgmethoden”, blijkt dat de Gemeente Delft zogenaamde trackingcookies gebruikt op haar gemeentelijke websites, zonder hiervoor toestemming te vragen bij de gebruikers van deze sites.

Samen met de Piratenpartij Delft is STIP, in de vorm van onze Werkgroep ICT, op onderzoek uitgegaan naar wat voor soort tracking de Gemeente Delft allemaal gebruikt. Hierbij zijn we onder andere trackingtechnieken van Google Analytics en het advertentienetwerk van Google, DoubleClick, tegengekomen.

Door dit soort technieken in te zetten kunnen bedrijven zoals Google informatie van gebrukers van de website inwinnen, die ze zouden kunnen gebruiken om die mensen advertenties op maat te serveren. STIP staat voor privacy en vindt dat een bezoek van een burger aan de website van de gemeente een zaak is tussen de burger en de gemeente. Ook hebben we vraagtekens bij de noodzaak van deze trackingtechnieken op gemeentelijke websites. Daarom heeft Marcel deze Schriftelijke Vragen gesteld.

Schriftelijke Vragen

Hieronder de gestelde vragen:

  • Is het college het met mij eens dat een bezoek van een burger aan de website van de gemeente een zaak is tussen de burger en de gemeente?
  • Heeft het college in kaart welke trackingcookies er worden gebruikt op alle gemeentelijke websites en met welke reden deze worden gebruikt?
    • Zo ja, kan hier een overzicht van worden gegeven?
    • Zo nee, is het college bereid dit in kaart te brengen en de resultaten van dit onderzoek te delen?
  • Is Google Analytics op het moment privacyvriendelijk ingesteld (volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens ) op alle gemeentelijke websites? Zo nee, is het college bereid dit wel te doen?
  • Is het college bereid een privacyvriendelijk alternatief te zoeken voor Google Analytics?
  • Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat er nieuwe trackingcookies op de gemeentelijke websites terecht komen?

Vervolg

Binnen een paar weken verwachten we antwoorden van het College van Burgemeester & Wethouders over deze trackingcookies. Heb je nog vragen over dit onderwerp tot die tijd? Stel ze aan Marcel Harinck.