Tweerichtingsfietspad naast Sebastiaansbrug

Nog dit jaar komt er een tweerichtingsfietspad naast de Sebastiaansbrug! Dit heeft het College laten weten in een brief naar aanleiding van vragen van STIP.

Tweerichtingsfietspad naast Sebastiaansbrug

Al eerder heeft STIP laten weten dat in de definitieve situatie na het vervangen van de Sebastiaansbrug er een volwaardig tweerichtingsfietspad komt te liggen naast de Sebastiaansbrug. Dit is voor STIP nog steeds een uitgangspunt bij het aanleggen van een nieuwe brug.

Op dit moment hebben de ontwikkelingen rondom de Sebastiaansbrug erg veel vertraging opgelopen en is de tijdelijke situatie niet meer zo tijdelijk als gepland. Daarom heeft STIP in februari aandacht gevraagd voor de tijdelijke situatie voor fietsers, specifiek voor het fietspad aan de linkerkant van de Sebastiaansbrug.

Op 30 september heeft het college met een brief laten weten dat zij de problemen herkent en nog dit jaar een tweerichtingsfietspad aan gaat leggen. STIP is erg blij dat er op deze manier voor gezorgd wordt dat ook in de tijdelijke situatie de verbinding naar de campus voor fietsers vlotter en veiliger wordt gemaakt.

Door: Falco Bentvelsen