Meer studentenhuisvesting, maar ook regulering

Deze maand heeft het college van Burgemeester en Wethouders een nota aan de gemeenteraad gestuurd waarin ze een aantal voorstellen doen om studentenhuisvesting meer te reguleren. De nota bestaat uit een plan om genoeg huisvesting voor studenten te bouwen, maar ook een plan om een omzettingsvergunning in te voeren. De gemeenteraad gaat zich nu de komende tijd buigen over dit voorstel, ook STIP zal het stuk kritisch bekijken.

Meer studentenhuisvesting, maar ook regulering

In de nota 'studentenhuisvesting in goede banen', die nu naar de raad is gestuurd, wordt veel aandacht besteed aan voldoende studentenwoningen. Om de groei van het aantal studenten op te kunnen vangen is er de afgelopen tijd veel bijgebouwd, dit jaar in totaal al meer dan duizend studentenwoningen. Er wordt nu ook voorgesteld de taskforce studentenhuisvesting opnieuw in te stellen waarin de gemeente met de TU Delft en studentenhuisvesters rond de tafel gaat zitten om ervoor te zorgen dat er voldoende studentenhuisvesting is. STIP wil daarnaast ook dat er wordt ingezet op huisvesting die aansluit op de wensen van studenten.

In de nota is ook een tijdelijke (4 jaar) invoering van een omzettingsvergunning opgenomen. Dit is een vergunning die in het vervolg nodig zal zijn, voordat een huis 'verkamerd' kan worden. Dit laatste is het opdelen van een woning in meerdere kamers die vervolgens los worden verhuurd. Woon jij in een huis dat verkamerd is? Voor jou verandert er dan niets, want de vergunning geldt alleen voor nieuw te verkameren woningen. Deze vergunning moet ervoor zorgen dat er voldoende middeldure en dure woningen beschikbaar blijven op de markt. Deze zijn namelijk hard nodig voor starters en jonge gezinnen. Gelukkig wordt er de komende jaren ook volop ingezet op de bouw van woningen in dit segment.

STIP vindt het positief dat we kijken hoe we studentenhuisvesting in goede banen kunnen leiden. De voorgestelde maatregelen zijn alleen wel een erg duur middel. Ook moet de vergunning er niet voor zorgen dat het onmogelijk wordt om een woning te verkameren. Er zijn namelijk ook veel voorbeelden waarbij studenten een buurt juist levendig maken of de buren kunnen helpen met klusjes die ze zelf niet meer kunnen. Het is belangrijk dat deze positieve effecten ook worden meegenomen bij een vergunningaanvraag.

In de nota wordt ook ingezet op de bouw van nieuwe studentenwoningen op de campus. STIP wil dat studenten verspreid wonen over de hele stad, dus ook op de campus. Hiervoor is het wel belangrijk dat de campus een volwaardige wijk wordt, waar 's avonds ook wat te doen is. STIP wil daarom dat er wordt onderzocht hoe de campus verder verlevendigd kan worden. Ook moet het aanbod studentenwoningen goed aansluiten bij de vraag van studenten. Dit houdt in dat er voldoende woningen zijn, maar ook woningen waar je bijvoorbeeld samen met je vrienden kunt wonen.

STIP gaat het voorstel nog kritisch bekijken, op 3 oktober zal de nota worden besproken in de commissie Sociaal Domein en Wonen van de gemeenteraad. Daarna wordt het besproken in de gemeenteraadsvergadering, dan kunnen er nog moties en amendementen worden ingediend die wijzigingen in de nota aanbrengen.

Door: Michelle Corten en Sybren van der Velde