Delft beste studentenkamerstad!

De gemeente Delft heeft de prijs voor 'Beste studentenkamerstad 2017' gewonnen. STIP wethouder Ferrie Förster heeft deze prijs in ontvangst genomen.

Wethouder Ferrie Förster krijgt de prijs uitgereikt

STIP is natuurlijk hartstikke trots dat het harde werk dat Delft heeft verzet op het gebied van studentenwoningen nu beloond wordt met een prijs. De afgelopen zeven jaar heeft STIP met wethouder Pieter Guldemond (2010-2014) en wethouder Ferrie Förster hard gewerkt aan nieuwe studentenwoningen. Zo hebben we duizenden woningen bijgebouwd [1,2,3,4] en zijn studenten steeds meer tevreden met hun kamer!

Bij de overhandiging van de prijs gaf wethouder Förster gaf aan dat de gemeente Delft veel waarde hecht aan de samenwerking en dat de in 2010 ingezette lijn veel vruchten heeft afgeworpen. DUWO prees bij de uitreiking de samenwerking tussen hen en de Gemeente Delft. Ook de continuïteit van het beleid werd als heel prettig ervaren. Kences en Vastgoed Belang benadrukten dat de gemeenten de meerwaarde van studenten moeten zien en dit uit moeten dragen naar de stad toe. Geen regels, maar kennismaking en elkaar helpen door bijvoorbeeld op de kinderen van de buurvrouw te passen!

De prijs werd uitgereikt door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Volgens de LSVb is de particuliere markt in Delft eenvoudig toe te treden doordat er geen overbodige regels zijn en er goed met ontwikkelaars wordt samengewerkt. Ook worden leegstaande kantoorpanden omgevormd en hebben we projecten zoals het laten samenwonen van ouderen of statushouders met studenten.

Dankzij het harde werk van onder andere STIP is het tekort enorm verkleind, terwijl steden als Utrecht en Amsterdam juist onder enorme druk staan door niet het juiste beleid. Wij staan natuurlijk open om hen te helpen! Om het tekort helemaal in te lopen moet er nog wel actie ondernomen worden. Het liefst realiseert STIP woningen verspreid over de stad om zo een goede balans te creëren in Delft.

Het volledige rapport lees je hier.

Door: Elwin van Beurden