Studenten in verzorgingshuizen

STIP heeft in de commissievergadering van 19 maart aangegeven een pilot te willen met studenten die bij ouderen in een verzorgingshuis wonen. De mogelijkheden hiervoor gaan bekeken worden.

Het concept om studenten tussen ouderen te laten komen is niet nieuw en gebeurt onder andere in Deventer al. Daar werkt Humanitas al twee jaar met studenten die gratis in een verzorgingshuis wonen en in ruil daarvoor 30 uur vrijwilligerswerk per maand in dat verzorgingshuis doen. Hier hebben beide kanten profijt van; onder studenten is er veel animo voor en ouderen zijn erg te spreken over de komst van de studenten. Dorris Derksen, fractievoorzitter STIP, gaf gister aan:

“Het is een goede manier om de integratie tussen deze groepen te bevorderen en een prachtig voorbeeld van onze participatiesamenleving."

Vanuit binnen- en buitenland is er veel aandacht voor dit concept. STIP is dan ook erg blij dat de wethouder serieus wil gaan kijken naar de mogelijkheden in Delft.

Door: Dorris Derksen