Steun voor Blockchain en Technologische Innovaties in de zorg

Afgelopen raadsvergadering (17 december) konden twee STIP moties rondom technische innovaties in de zorg op steun van de raad en wethouder rekenen! Hierdoor gaat de gemeente samen met zorgaanbieders onderzoeken hoe we blockchain kunnen inzetten en wordt er een plan gemaakt hoe we meer in kunnen zetten op technische innovaties in de zorg.

heart beat 02

Waarom technische innovaties in de zorg?

De voordelen van de moderne technologie raken alle aspecten van ons leven. De gezondheidszorg is echter een gebied dat misschien wel het meest heeft geprofiteerd van de technologische innovaties die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Of het nu gaat om het terugdringen van misbruik in verpleeghuizen of de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden, de technologie blijft onze zorgsector effectiever en efficiënter maken. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben veel levens gered, enorme kosten bespaard en de kwaliteit van het menselijk leven verbeterd.

Motie “Aan de slag met Blockchain in de zorg”

Om te zorgen dat de gemeente niet stil zat en meer inzet op technische innovaties heeft STIP de motie “Aan de slag met Blockchain in de zorg” ingediend. De motie vraagt om een onderzoek naar Blockchain om zo concreet te kijken hoe we hier als Gemeente Delft op een goeie en privacy verantwoorde manier mee kunnen werken. Er zitten enkele voordelen aan het gebruik van Bockchain in de zorg. Zo kunnen we administratieve lasten en fraude tegengaan, en de mensen op de vloer meer tijd geven voor waar het om draait: het leveren van zorg.

De partijen VVD, SP, CDA, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga diende de motie mee in, en vrijwel alle andere partijen steunde de motie. Alleen D66 heeft tegengestemd.

motie blockchain


Motie “Technische innovaties; vrije keuze & transparantie”

Samen met het CDA heeft STIP ook de motie “Technische innovaties; vrije keuze & transparantie” opgesteld. Deze motie vraagt het college om met een raadsvoorstel te komen met visie en keuzes voor het aankopen en implementeren van technische innovaties, de keuze voor samenwerkingspartners en mogelijk een tijdspad. Zo kunnen we als gemeente beter inzetten op technologische innovaties in de zorg. Wethouder Schrederhof heeft de motie toegezegd, waardoor hij binnenkort zal worden uitgevoerd

Meer weten over technische innovaties in de zorg binnen de Gemeente Delft? Stuur een bericht naar Marcel Harinck!