Anne Stehouwer en Julian Gommers geven frisse kracht aan de fractie

In de raadsvergadering van 16 mei zijn Anne Stehouwer en Julian Gommers geïnstalleerd als commissieleden namens STIP. Deze nieuwe fractieleden brengen een frisse versterking aan het STIP-team. Daarnaast hebben ze een brede visie op de plannen die voor de stad gemaakt worden en gaan ze met vol enthousiasme aan de slag met de Delftse uitdagingen.

Anne en Julian worden geïnstalleerd als commissieleden

Julian Gommers vindt het belangrijk dat raads- en commissieleden zorg dragen voor het welzijn van Delft en haar inwoners. Dat betekent, wat hem betreft, dat de raad zich niet voor zichzelf inzet, maar voor elke inwoner, bezoeker, ondernemer en toerist. “Onderwerpen zoals vergroening van de wijken, betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, goede huisvesting van alle inwoners en duurzame inzet van financiële middelen van de gemeente trekken mij enorm,” vertelt Julian.

Hij wordt aangevuld door Anne Stehouwer, die zich namens STIP gaat inzetten voor een versnelling van de energietransitie. Wat haar betreft vraagt dat onderwerp om directe actie. Anne: “Door huizen zo snel mogelijk te isoleren, zorgen we er nu al voor dat energiearmoede wordt tegengegaan, maar ook voor een betere leefbaarheid in de toekomst.”

Anne ziet het liefst ook in de toekomst Delft als een stad vol levendigheid, historie en innovatie. Maar dat vraagt nu om inzet, en het bieden van mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling van de huidige generatie. “Want, de jongeren, studenten en starters van nu, zijn de volwassenen met de sterkste schouders van de stad in de toekomst," aldus Anne. Julian valt haar bij: “De toekomst van de stad wordt bepaald door slimme prioriteiten. Ik vind het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van de inwoners.” Met die participatie, frisse ideeën en nieuwe ideeën geven de nieuwe fractieleden van STIP vaart aan wat de stad nodig heeft!