Kim Bosch

Mijn naam is Kim Bosch en ik ben opgegroeid in Haarlem. Sinds 2015 woon ik in Delft en studeer ik Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Ik ben lid geworden bij het DSC en daarnaast heb ik mij ingezet voor mijn studievereniging, de vereniging voor Technische Physica.

Delft is aantrekkelijk door het prachtige centrum, de moderne Spoorzone en de campus. Het is een fijne stad om in te wonen, werken en studeren. Daarnaast is Delft een echte fietsstad, op dit gebied kan er nog veel worden ontwikkeld zoals meer fietsenstallingen en betere fietspaden. Op de fiets is alles makkelijk te bereiken, verder is fietsen gezond en duurzaam. Dit vind ik heel belangrijk en als raadslid wil ik alles in het werk stellen om Delft een fijne en moderne stad te laten blijven voor iedereen.

STIP is een pragmatische partij en dat spreekt mij aan. Net zoals aan de TU Delft is het in de politiek nodig om te puzzelen naar inhoudelijk de beste oplossingen waar zoveel mogelijk bewoners zich in herkennen.

Moties

Below is an overview of all the proposals that Kim Bosch submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
1 okt. 2020
M
Sinterklaasfeest voor iedereen
D66, GL, STIP
In deze motie spreken we ons uit in Delft zo snel mogelijk een intocht zonder zwarte pieten te willen zien. Omdat we als raad niet eenzijdig deze verplichting willen opleggen en veel waardering hebben voor de organisatie is besloten de motie in te trekken. Lees hier het websitestukje!
Withdrawn
9 jul. 2020
M
Bijverdienen in de bijstand
D66, STIP, CDA, CU, GL, PvdA, GS
Motie is ingediend om het mogelijk te maken voor bijstandsgerechtigden om een deel van hun verdiensten uit deeltijdwerk te behouden.
Passed
19 sep. 2019
M
Faciliteer sport in de openbare ruimte
STIP, GL, CU, OD, CDA, SD
Motie om sporten in de openbare ruimte, en in het bijzonder het skatepark, beter te laten landen in de investeringsagenda. Lees hier het websitestukje
Committed
19 sep. 2019
WQ
Meeloopstage Careyn
GL, CU, STIP, D66, SP, OD, PvdA
Door een meeloopstage met Careyn heeft de raad verschillende signalen ontvangen, er stelt hierover vragen.
Asked
20 dec. 2018
A
Mantelzorgondersteuning
CU, STIP
Mantelzorgers niet alleen met de Dag van de Mantelzorger een hart onder de riem steken, maar ook op andere wijzen,
Passed
31 mei 2018
M
Tekstvoorstel zienswijze begroting H10
STIP, CDA, GL
Raden informeren over de financiële consequenties van resultaatgericht inkopen.
Passed

Written articles