Bas Vollebregt - Raadslid

In 2009 koos ik voor de studie Technische Bestuurskunde aan de TUDelft, kwam ik in Delft wonen en werd ik lid van Virgiel. Het afgelopen jaar heb ik de studentenvakbond VSSD geleid. Als voorzitter was ik verantwoordelijk voor de media-aandacht rondom bijvoorbeeld het TE KOOP aanbieden van de TU Delft om aandacht te vragen voor de positie van Delftse techniekstudenten in een leenstelsel. Ik was veel bezig met landelijke politiek, schreef op het ministerie van EZ mee aan het techniekpact, en had vaak contact met STIP.

Na de chaos in Den Haag was het vaak een verademing om te horen hoe STIP bezig was in Delft. Niet alleen door de grote inhoudelijke kennis die raadsleden over ieder onderwerp hadden, maar ook door de concrete resultaten. In 2013 ben ik na mijn bestuursjaar daarom gelijk actief geworden voor STIP.

In mijn ogen maakt haar unieke positie STIP zeer waardevol voor Delft.