Vragen over inzet van omstreden camera’s

Naar aanleiding van berichtgeving van verschillende nieuwsbronnen heeft STIP samen met de Piratenpartij schriftelijke vragen gesteld over het cameratoezicht in Delft in het algemeen en de inzet van Chinese cameramerken in Delft.

Hikvision

Chinese cameramerken

Verschillende gemeenten in Nederland gebruiken omstreden camera’s gemaakt door Chinese bedrijven. De merken Hikvision en Dahua zijn voor een groot deel in handen van de Chinese staat en spelen een belangrijke rol in het onderdrukken van de Oeigoeren via surveillanceapparatuur. De gezichtsherkenningsapparatuur van deze bedrijven is relatief goedkoop, mede door het stimuleringsbeleid van de Chinese overheid.

Wat vindt STIP?

In Nederland hangen minimaal 26 duizend camera’s en andere hardware, zoals recorders. Een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, gaat het gebruik van camera’s van de Chinese merken heroverwegen. Wat STIP betreft moet de overheid niet in zee gaan met bedrijven die spionage gevoelig zijn en waar sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen in de keten.

De oplossing?

Door bij een aanbestedingsprocedure relevante criteria op te nemen kunnen gemeenten dit voorkomen. Door bijvoorbeeld in lijn met het initiatiefvoorstel ‘Delftse principes voor digitale soevereiniteit’, te eisen dat de software die wordt gebruikt opensource is wordt het moeilijker om een backdoor te verstoppen.

Cameras in het algemeen

Inzet cameras in Delft

De politie en gemeente plaatsen camera's in de openbare ruimte. Vaak zijn deze camera's wel beveiligd en niet rechtstreeks aan het internet gekoppeld. De autoriteit persoonsgegevens beveelt aan om voordat cameratoezicht ingezet wordt alle mogelijke alternatieven te onderzoeken. Het plaatsen van camera’s is een privacy inbreuk. Wat STIP betreft moeten we dit dan ook tot een minimum beperken. Is de inzet toch nodig? Dan zorgen we dat ze veilig zijn ingericht en informatie over de camera’s als opendata wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld in een sensoren register.

Particulier gebruik

Particulieren en bedrijven plaatsen ook op grote schaal camera's (bijvoorbeeld camera deurbellen) met zicht op de openbare ruimte. Dit is bijna altijd in strijd met de AVG. De camera’s zijn vaak slecht beveiligd en verzamelen onnodig veel data. Regelmatig plaatsen mensen zomaar een filmpje van bijvoorbeeld uitglijdende mensen of een vrijend stelletje op populaire sites als Dumpert. Ook kunnen veel camera’s gezichtsherkenningssoftware runnen en dus erg gevoelige informatie verzamelen. Een groot probleem dus.

De oplossing?

Proactief handhaven van deze camera’s kost al snel erg veel capaciteit. Een manier om dit alsnog aan te vliegen is bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat inwoners deze camera’s zelf melden. De gemeente zou dan de eigenaar een waarschuwing kunnen sturen. Vaak weten mensen namelijk niet dat ze iets doen wat niet mag. Past de eigenaar niks aan? Dan kan altijd nog gehandhaafd worden.

Samenwerking met de Piratenpartij

Voor punten over digitale veiligheid en een moderne dienstverlening werkt STIP intensief samen met de Piratenpartij Delft. Uit de samenwerking is onder andere het initiatiefvoorstel ‘Delftse principes voor digitale soevereiniteit’ voortgekomen!

Meer weten

Wil je meer weten? Via deze link kan de schriftelijke vragen lezen. Heb je een specifieke vraag waar je mee zit? Of wil je gewoon heel graag een compliment geven? Neem contact op met Rick van den Brink!