STIP realiseert gelijkwaardigheid voor fiets en voetganger t.o.v. auto

Voortaan worden alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig betrokken bij de planvorming in Delft. Daarvoor heeft STIP met succes een motie ingediend. Voorheen waren de analyses vooral gericht op autoverkeer, maar vanaf nu zullen ook fiets, voetganger en OV in gelijke mate worden meegenomen.

STIP realiseert gelijkwaardigheid voor fiets en voetganger t.o.v. auto

In de raadsvergadering van 29 november diende Matthijs Gouwerok namens STIP de motie 'Fiets en voetganger gelijkwaardig betrekken bij planvorming' in. Raadslid Matthijs Gouwerok: "De gemeente uit regelmatig haar ambitie fietsgebruik meer te willen stimuleren. Die ambitie deelt STIP sterk, maar om dat te realiseren moeten we de fiets gelijkwaardig aan de auto meenemen in de analyses. Daarom diende STIP deze motie in, waarmee we in het vervolg duidelijk de effecten op fiets- en voetgangersverkeer op gelijke manier aan de auto betrokken willen zien bij planvorming."

De motie verzoekt het college:

  • Bij toekomstige planvorming de effecten voor alle verkeersdeelnemers (fietsverkeer, motorvoertuigen, voetgangers en routes voor openbaar vervoer) gelijkwaardig te betrekken op het gebied van veiligheid en doorstroming.
  • Bij het uiteindelijke ontwerp inzichtelijk te maken welke uitgangspunten en onderzoeken vanuit mobiliteit en andere vakdisciplines een rol hebben gespeeld bij de integrale afweging.

Wat we met deze motie vastleggen is dat we eerst een duidelijke en eerlijke vergelijking tussen de effecten op de verschillende verkeersgebruikers zien. In het politieke debat kan dan door middel van o.a. deze analyse vervolgens bepaald worden welke groep gebruikers we prioriteit geven. Anderen zullen de prioriteit mogelijk elders leggen, maar voor STIP zal die prioriteit vaak de fietser zijn, vanwege het positieve effect op bijvoorbeeld gezondheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Aanleiding voor de motie was het bestemmingsplan Zuidelijke Velden. Na technisch navragen door STIP bleek dat er alleen wachttijden van auto's waren gemeten, niet die van fietsers en voetgangers. De conclusies die daarop volgden waren negatief voor de fietsstroom. Dat vindt STIP niet samengaan met een toekomstbestendige blik op mobiliteit, waarbij we juist inzetten op de fiets.

Eerder dit jaar was er een vergelijkbare situatie bij de Zeeheldenbuurt, waar enkele auto's lastig door de fietsersstroom heen kwamen. De situatie werd beantwoord met verkeerslichten, met lange fietsfiles als resultaat. Ook hier is het probleem dat de analyses vooral vanuit de auto's zijn uitgevoerd en onvoldoende vanuit de fiets. Door deze motie kunnen we in het vervolg soortgelijke situaties vooraf aan de uitwerking beter in beeld brengen, doordat de verkeersdeelnemers gelijkwaardig worden meegenomen.

Delft heeft grote ambities op het gebied van wonen en werken. De komende jaren willen we veel bijbouwen. Daarbij is het des te belangrijker om toekomstgericht te ontwikkelen en zullen we door de alsmaar toenemende drukte met een ander perspectief naar mobiliteit moeten kijken. Deze modernere zienswijze op het thema mobiliteit komt uitvoerig aan de orde bij behandeling van de Mobiliteitsvisie, die komend jaar verschijnt.

Meer weten over de mening van STIP over mobiliteit? Neem contact met ons op! Voor vragen over de motie, neem contact met Matthijs Gouwerok op.