Hoe staat het met de Individuele studietoeslag?

Ooit van gehoord: De individuele studietoeslag? STIP vroeg hier meerdere keren aandacht voor, omdat we door dit steuntje in de rug voor studenten met een beperking de drempel om te gaan studeren verlagen. Hier een update!

In juni 2015 kregen gemeenten vanuit het Rijk een nieuw instrument: De individuele studietoeslag. Bedoelt om jongeren die wegens een beperking of handicap niet kunnen werken te ondersteunen tijdens hun studie.

Waarom is de individuele studietoeslag belangrijk?

Met deze toeslag wordt het voor jongeren voor wie het lastiger is om naast hun studie een bijbaan te hebben toch mogelijk om te studeren. Daarnaast is voor hen de drempel om bij te lenen ook een stuk hoger, aangezien de kans op een baan na een studie veel minder groot is. Door deze studietoeslag kunnen er financiële barrières om te gaan studeren worden weggenomen. Naast dat we hiermee deze jongeren helpen, is dit ook goed voor de gemeente; naar verwachting komt een groot deel van de jongeren die niet gaat studeren met een arbeidshandicap op een andere manier bij de gemeente terecht voor hulp. Omdat zowel een uitkering, als alle andere instrumenten om deze jongeren aan het werk te helpen duurder zijn dan de studietoeslag, kost dit de gemeente onder de streep uiteindelijk meer.

Wat is er afgelopen tijd gebeurd?

De regeling is halverwege 2015 ingevoerd. STIP pleitte bij invoering van deze regeling al voor het verhogen van het bedrag van €100 naar €150, maar dit voorstelde haalde het niet in de gemeenteraad. Omdat STIP begin 2016 uit navraag constateerde dat het aantal aanvragen sterk achterliep op de verwachting stelden we februari 2016 een rondvraag in de commissie Sociaal Domein en Wonen over de hoogte en vindbaarheid van deze regeling.

In augustus 2016 besloot het college van Burgemeester en Wethouders vervolgens het bedrag van de studietoeslag te verhogen naar €150,- per maand. Voor STIP een heel goede stap! Ook werd er na de vragen van STIP ingezet om via social media te communiceren en de regeling en voorwaarden beter bekend te maken onder de doelgroep. Hierdoor stimuleren we het gebruik van de individuele studietoeslag.

Hoe staat het nu met de individuele studietoeslag?

Maar, heeft dat nu eigenlijk zin gehad? Ja! Het aantal aanvragen is het afgelopen schooljaar toegenomen! Vroegen in het schooljaar 2015/2016 nog 16 studenten de toeslag aan, dit schooljaar waren dat er 36. Goed nieuws dus, we hebben meer jongeren met een beperking kunnen helpen! Heb jij zelf een beperking en studeer je? Check dan hier of jij ook in aanmerking komt voor deze regeling, zodat ook jij dit steuntje in de rug kan krijgen!

Door: Matthias Floor