ANBI

Algemene Informatie:

Studenten Techniek In Politiek (STIP) KvK: 40398527
RSIN: 803291140
Bankrekening: NL38 RABO 0127 6777 55
Contactgegevens: bestuur@stipdelft.nl
Fractiesecretariaat: Markt 87, 2611 GS Delft

Bestuur:

Voorzitter: Mathijn Brink
Secretaris: Pepijn Goverse
Penningmeester: Evelien Walraven
Commissaris Promo: Wolf Meerburg
Commissaris Intern: Lieve Legtenberg
Commissaris Extern: Anniek Hellemans

Beloningsbeleid: Geen

Fractie:

Fractievoorzitter: Sophie Wentink
Raadslid: Thierry Cüppers
Raadslid: Lisanne Fung Fen Chung
Raadslid: Bo Verduijn
Raadslid: Julian Gommers
Raadslid: Anne Stehouwer
Commissielid: Jan Tilman

Wethouder: Maaike Zwart

Beloningsbeleid: Politieke vertegenwoordigers krijgen vanuit de gemeente Delft een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Doelstelling:

Het ondersteunen in een zo breed mogelijke zin van de Delftse politieke partij "Studenten Techniek In Politiek".

Verslag Uitgeoefende Activiteiten: zie http://www.stipdelft.nl/actueel

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, zoals goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 23 september 2022 luiden:

  • Professionalisering van de vereniging en partij
  • Achterban en leden actief betrekken
  • De maatschappelijke betrokkenheid vergroten

Documenten: