ANBI

Algemene Informatie:

Studenten Techniek In Politiek (STIP) KvK: 40398527
RSIN: 803291140
Bankrekening: NL38 RABO 0127 6777 55
Contactgegevens: stip@delft.nl
Fractiesecretariaat: Markt 87, 2611 GS Delft

Bestuur:

Voorzitter: Thomas van Biemen
Secretaris: Thijs van Veldhoven
Penningmeester: Esther Kingma
Beloningsbeleid: Geen

Fractie:

Fractievoorzitter: Michelle Corten
Raadslid: Sybren van der Velde
Raadslid: Twan de Nijs
Raadslid: Matthias Floor
Raadslid: Kim Bosch
Raadslid: Matthijs Gouwerok
Wethouder: Bas Vollebregt
Beloningsbeleid: Politieke vertegenwoordigers krijgen vanuit de gemeente Delft een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Doelstelling:

Het ondersteunen in een zo breed mogelijke zin van de Delftse politieke partij "Studenten Techniek In Politiek".

Verslag Uitgeoefende Activiteiten: zie http://www.stipdelft.nl/actueel

Documenten:

Financiële gegevens