Studietoeslag voor studenten met een beperking verhoogd!

De individuele studietoeslag voor studenten met een beperking in Delft wordt per 1 april verdubbeld. Na aandringen van STIP krijgt deze groep binnenkort 300 in plaats van 150 euro per maand. Daar zijn we erg blij mee! STIP vindt dat iedereen de kans moet krijgen in Delft te studeren. Met deze verhoging maken we onderwijs voor iedereen toegankelijk!

Studeren op de TU

Inclusief onderwijs

STIP wil inclusief hoger onderwijs kunnen garanderen voor alle Delftenaren. Studenten met een medische beperking kunnen vaak moeilijk bijverdienen naast hun studie. Daardoor besluiten sommige van deze studenten niet meer te studeren. Dankzij de studietoeslag hoeft deze groep studenten zich iets minder zorgen te maken over hun financiële situatie. Daardoor durven ook zij de stap te nemen om te gaan studeren. Dat is voor STIP essentieel! Al in 2015 diende toenmalig raadslid en nu wethouder Bas Vollebregt een amendement in om de studietoeslag te verhogen. De verhoging van 100 naar 150 euro werd toen niet aangenomen. Nu is wel hét moment om over te gaan op een verhoging. Waarom? In 2019 nam de tweede kamer al een wetswijziging aan die alle gemeenten wettelijk verplicht 300 euro per maand beschikbaar te stellen.

Tweede kamer wil studietoeslag gelijktrekken

Inmiddels wachten studenten met een beperking echter alweer bijna 3 jaar op het moment dat de wetswijziging ingaat. Vanwege de demissionaire status van het kabinet verschoof de ingangsdatum steeds naar een onbepaald moment. De staatssecretaris en minister hebben in de tussentijd gemeenten meerdere keren opgeroepen de studietoeslag vooruitlopend op de invoering van de wet al naar 300 euro te verhogen. Verschillende gemeenten hebben dit gedaan, maar Delft niet. Daarmee was Delft één van twee Nederlandse studentensteden die nog niet een studietoeslag van 300 euro per maand uitkeert. Daarom stelde STIP in oktober 2021 schriftelijke vragen. Hierin werd gevraagd of het college bereid was de studietoeslag per direct te verhogen. Het college ging daar niet mee akkoord vanwege de hoge kosten. De compensatie van het Rijk was onvoldoende en de gemeente had zelf het geld niet.

STIP motie zorgt voor ommekeer

Met die conclusie nam STIP geen genoegen. STIP diende in november 2021 samen met D66 en anderen een motie in. De motie riep het college in gesprek te gaan met het Rijk over de ontoereikende middelen. Ook vroeg de motie om een voorstel om zodra dit wettelijk vereist is de studietoeslag naar 300 euro te verhogen. Een duidelijk signaal voor inclusief hoger onderwijs! De motie werd bijna unaniem aangenomen. Nu het Rijk heeft aangegeven dat de wetgeving per 1 april in gaat, heeft het college een voorstel gedaan hoe de studietoeslag te verhogen naar 300 euro per maand. STIP is hier uiteraard mee akkoord gegaan, al waren we kritisch. Het college stelt namelijk voor dat 18-jarigen (150 euro), 19-jarigen (180 euro) en 20-jarigen (240 euro) minder studietoeslag zullen ontvangen. STIP zag deze leeftijden liever een hoger bedrag krijgen. Het college zag geen ruimte voor een hogere toeslag vanwege de ontoereikende gelden vanuit het Rijk. Met dit voorstel is Delft nog steeds één van de drie studentensteden die de minste studietoeslag beschikbaar stelt. STIP komt hier op een later moment zeker nog op terug!

Heb jij recht op de studietoeslag voor studenten met een beperking? Klik dan hier hoe je dat kunt aanvragen. Voor meer vragen kan je terecht bij Daylam Dag. Vindt jij ook dat er voldoende aandacht moet zijn voor deze kwetsbare groep studenten? Stem dan 14,15,16 maart STIP!