Coalitieakkoord 2018 - 2022

Vanavond werd het coalitieakkoord besproken met de gemeenteraad. Elke partij gaf een algemene beschouwing op dit akkoord. Lees hieronder de beschouwing van STIP.

Algemene Politieke Beschouwingen van STIP, zoals uitgesproken door Michelle Corten. Het gesproken woord telt.

Geachte voorzitter, leden van de raad en andere toehoorders,

Vorige week stond ik bij het International Festival of Technology dat vier jaar geleden zijn huidige vorm heeft gekregen, als samenwerking tussen de TU Delft en de gemeente om studenten en niet-studenten meer samen te brengen, een festival voor de hele stad. En afgelopen vrijdag bij het optreden van Kraantje Pappie, stonden niet alleen nog veel jongere mensen dan ik, maar juist ook hun ouders. Doel bereikt dus.

Vier jaar terug begon ook de afgelopen raadscyclus met een hoop onzekerheden. Er moest fors worden bezuinigd en de decentralisatie van het sociaal domein moest nog beginnen. Het moment is nu om terug te kijken naar de afgelopen jaren, daarvan te leren, en weer met nieuwe energie en inzichten de komende jaren tegemoet te gaan.

En hoe staan we ervoor? Er zijn moeilijke keuzes gemaakt, maar uiteindelijk heeft het college een stad achtergelaten die financieel gezond is en waar de transitie van het sociaal domein goed geland is. Daarvoor wil STIP de vorige raad en het vorige college van harte bedanken voor hun inzet en werk voor de stad in de afgelopen jaren.

Nu, vier jaar verder, en weer aan het begin van de cyclus, kijkt STIP vooruit. We zijn trots dat we met dit coalitieakkoord net als het International Festival of Technology in zetten op techniek, innovatie en verbinding. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waar we vooral voortbouwen op beleid uit de vorige periode en we voor de uitwerking in het bestuursakkoord ook de raad en de stad willen betrekken. Het is te veel om allemaal nu te bespreken. Een paar dingen die ik graag wil uitlichten vanavond: De transformatie in het sociaal domein, Delft als techniekstad, nieuwe mobiliteit en cultuur.

Te beginnen met het sociaal domein. Nu de transitie van het rijk naar de gemeenten achter de rug is, kunnen we ons focussen op de transformatie. Omdat de vraag naar zorg groeit, is het een grote uitdaging om goede zorg te leveren binnen de budgetten die we ter beschikking hebben. Voor STIP is het belangrijk dat we in dit coalitieakkoord gaan voor een integrale aanpak waarbij we ons, naast het uitvoeren van de zorgtaak, juist extra gaan inzetten aan preventieve kant, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening extra aan te pakken. Maar dat betekent ook dat we ons ook richten op genoeg werkgelegenheid, goede woningen en veiligheid.

Delft zou Delft niet zijn als we ook bij deze uitdaging niet zouden inzetten op onze eigen kracht. Ook in het Sociaal Domein willen we inzetten op technische ontwikkelingen en samenwerken met kennisinstellingen om innovatie in de zorg in Delft toe te passen. Er staan hoogleraren te springen om afstudeerders een onderzoek voor de gemeente te laten doen. Van deze energie moeten we gebruik maken.

Andere energie die we in de stad beter kunnen benutten is die van Delftse ondernemers. We zetten de investering in het economische ecosysteem in als onderdeel van het armoedebeleid en onze sociale opgaven. Werk is immers dé manier om inwoners op eigen benen te kunnen laten staan en zich gewaardeerd te laten voelen. We kiezen met dit coalitieakkoord voor thema's waar we in Delft sterk in zijn: innovatie en techniek, en de toeristische sector.

We zien een stad voor ons waarin de gemeente actief Delftse bedrijven benadert en betrekt bij het maken van beleid. Dat past bij een akkoord op hoofdlijnen. We zetten tegelijkertijd actief in op het samenwerken van gemeente met initiatiefnemers waarbij regels flexibel zijn en er ruimte is voor maatwerk, een belangrijk punt voor STIP.

We willen blijven investeren in het vestigingsklimaat van Delft, waar we blijven inzetten op het aantrekken, behouden en starten van bedrijven die passen bij de technische innovatiekracht van Delft. Denk hierbij aan technische bedrijven die ook productie en bouw van duurzame systemen in Delft uitvoeren. Juist voor praktisch geschoolden is deze maakindustrie ontzettend belangrijk. We zetten daarom ook actief in op het behouden van bedrijven zoals de start-ups die uit YES!Delft komen en bieden hen de juiste ruimte om door te groeien door actief te sturen op bedrijfsruimte bij gebiedsontwikkelingen.

Voorzitter,

STIP is blij dat dit akkoord keihard inzet op verduurzaming, en tegelijkertijd de echte kracht van Delft gebruikt waarbij wij in Delft ervoor kunnen zorgen dat de hele wereld duurzamer wordt. Wat er nog mist is dat proeftuinen, zoals The Green Village ook terugkomen in de hele stad. Nu rijdt er bijvoorbeeld een zelfrijdend voertuig door deze proeftuin, maar binnenkort moeten we deze misschien wel overal in de stad kunnen zien? Iedereen moet kunnen meegenieten en trots zijn op de innovaties uit Delft.

Dit wordt de periode dat we volop gaan inzetten op nieuwe vormen van mobiliteit, maar ook op een oude vertrouwde: de fiets. De inzet op fietsen zorgt ervoor dat Delft beter bereikbaar wordt door ook de drukte op de autowegen aan te pakken, daarmee dus juist ook goed voor de personen voor wie de auto de enige mogelijkheid blijft. Daarvoor moeten er wel goede verbindingen zijn voor de fiets, zoals straks twee nieuwe verbindingen over de Schie, en voldoende fietsenstallingen. Want je fiets parkeren in de krappe binnenstad is nog lastig. Daarom kiezen we voor efficiënt ruimtegebruik en wisselen we waar mogelijk één autoparkeerplek in voor 12 fietsparkeerplekken!

Voorzitter, dan nog een stukje over verbinding op een andere manier,

Met evenementen zoals het International Festival of Technology zorgen we dat er wat te doen is in de stad. Dit maakt Delft een fijne stad om te wonen, te bezoeken of een bedrijf te starten. Verder ziet STIP cultuur als veel meer dan alleen wat leuks om te doen, maar werken we ook aan onze sociale opgaven. Door te investeren in een sterke culturele basis met museum Prinsenhof, theater de Veste en het taal- en cultuureducatiecentrum OPEN kan het cultureel veld vanuit hier de wijken intrekken. Cultuur zorgt voor verbinding, zorgt dat iedereen zich thuis voelt en helpt mensen om talenten te ontwikkelen.

We staan open voor een poppodium, waar opkomende bandjes een plek kunnen vinden en kijken we naar uitbreiding van het uitgaansaanbod. Daarnaast nemen we drempels weg voor evenementen door minder regels op te leggen en partners met elkaar in contact te brengen. Die manier van samenwerken is terug te zien in het hele akkoord.

Voorzitter,

We staan nu aan het begin van een nieuwe cyclus. Een nieuwe cyclus met thema 'De toekomst in uitvoering'. STIP kijkt vooruit naar de komende jaren. Jaren waarin we ons mogen focussen op de lange termijn, maar ook over gaan op het uitvoeren van die visie. We zullen ons werpen op lastige kwesties zoals de energietransitie en de transformatie van het Sociaal Domein. Ondertussen groeit onze economie verder door het binnenhalen van grote bedrijven en het faciliteren van groei voor de Delftse start-ups. Een bruisend Delft, vol met cultuur, waar men uit gemak de fiets pakt.

Dan wil ik afsluiten door mijn dank uit te spreken, richting de kiezers, dat wij hebben mogen bijdragen aan dit coalitieakkoord heeft ook te maken met het grote vertrouwen dat zij ons gegeven hebben. Dit nemen wij ter harte, en tegelijkertijd zullen wij er ook zijn voor alle Delftenaren die niet op ons gestemd hebben, of überhaupt niet zijn gaan stemmen.

Dat gezegd hebbende, heb ik de eer om vanuit STIP, Bas Vollebregt voor te stellen als wethouder economie, cultuur en grondzaken en vastgoed voor dit nieuwe college.

Bedankt.