Wat levert de universiteit op voor Delft?

STIP is in 1993 onder andere opgericht om de relatie tussen de gemeente en de TU Delft te verbeteren. De begroting van de TU Delft overstijgt die van de gemeente, maar zorgt dat ook voor voordelen in de rest van de stad? Dat laatste is nu onderzocht en de conclusie: De TU Delft is goud waard!

Wat levert de universiteit op voor Delft?

Dat de TU Delft een grote meerwaarde heeft voor de stad was voor STIP al langer duidelijk, nu is er een onderzoek gedaan naar wat de meerwaarde van de universiteit is. Het onderzoek focust zich voornamelijk op de economische impact van de universiteit. Het onderkent ook dat de grootste impact zit in de studenten die hier opgeleid worden tot ingenieurs en de kennis en innovatie die hier wordt ontwikkeld.

De meerwaarde van studenten in de stad komt ook terug in de uitwerking van het convenant wat met de TU gesloten is. Hier wordt ingezetop de verbetering van de verbinding tussen de universitaire gemeenschap en de lokale samenleving. Wij willen dan ook dat de gemeente bijvoorbeeld vaker hackatons gaat organiseren om studenten mee te laten denken voor oplossingen op problemen in de stad. De vergrijzing brengt bijvoorbeeld dementie en eenzaamheid met zich mee, problemen die studenten aan de TU Delft graag oplossen. Zo gebruiken we de kennis die er is in de stad ookin het voordeel van de stad.

De impact van de universiteit

Nu is er dus een onderzoek gedaan naar de economische meerwaarde van de TU Delft. Daarin kwam naar voren dat deTU Delft 5.300 FTE (het aantal banen als iedereen fulltime zou werken) in dienst heeft. Daarbovenop komt dat de universiteit ook voor veel werkgelegenheid in de rest van de stad zorgt door alle werknemers, studenten en bezoekers die in Delft komen. Dat zijn niet alleen maar banen op universitair niveau, 600 FTE is op MBO niveau. In totaal is de universiteit goed voor 15% van de werkgelegenheid in Delft (6.800 FTE).

Een student is geld waard

Twee op de drie winkels in Delft is afhankelijk van de inkomsten van mensen die voor de TU naar Delft komen. Maar de meeste mensen aan de TU Delft zijn de student. In totaal wonen daarvan ongeveer 10.000 in Delft. En al die studenten geven in Delft geld uit, in 2016 was dat in totaal 70 miljoen euro! De bestedingen van de studenten in Delft zijn genoeg voor de complete omzet van 10 kroegen en twee supermarkten. De Delftse studenten zorgen dus voor meer levendigheid en voorzieningen in onze stad.

STIP is blij dat nubevestigd is dat studenten veel voor de stad betekenen. Niettemin is het voornamelijk sociaal gezien dat studenten veel meerwaarde hebben voor Delft. Veel studenten zetten zich bijvoorbeeld in voor de stad via een vereniging of studentenvrijwilligerswerkdelft.nl


Door: Sybren van der Velde