Een plek voor elke fiets

In Delft is alles te fietsen en dat heeft heel veel voordelen. Hiervoor moeten we inzetten op goede fietspaden en goede stallingen! Over dit laatste gaan we het morgen hebben.

Een plek voor elke fiets

In Delft is de fiets het alternatief voor de auto, niet alleen is het gezonder en duurzamer dan de verbrandingsmotor op 4 wielen, het is ook nog sneller! Binnen deze compacte stad ben je vaak het snelst op je bestemming wanneer je de fiets pakt, maar wanneer je daar aankomt ontbreekt helaas vaak iets, een goede stallingsplek… Daar moet nu iets aan gaan gebeuren.

Op 21 november bespreekt de commissie ruimte en verkeer de uitvoeringsagenda fietsparkeren. Dit is hard nodig aangezien er in de Delftse binnenstad 2000 fietsparkeerplekken te weinig zijn. En later nog eens 1700 daarbovenop voor de toekomstige vraag (tot 2040). STIP wil graag het gebruik van de fiets stimuleren in onze stad, iets wat goed mogelijk zou moeten zijn met een budget van 1 miljoen euro. Daar kan je een hoop stallingen mee realiseren!

STIP wil voor de discussie graag wat accenten naar voren brengen:

1.Voldoende capaciteit

In de Binnenstad is er een tekort aan stallingsruimte, vooral op piekmomenten, zoals marktdagen en uitgaansavonden. Niet alleen is er een tekort, maar er zijn ook een aantal fietsnietjes op plekken waar veel fietsers niet hoeven te zijn. Hierdoor staat de Choorstraat bijvoorbeeld helemaal vol met fietsen en is het ook rond het Stadhuis is het vaak druk. Hier moet een oplossing voor komen, met voldoende stallingen op de plekken waar ze nodig zijn.

In deze uitvoeringsagenda worden maximaal maar 850 parkeerplekken gecreëerd in de komende 4 jaar, dat zijn er meer dan 1.000 te weinig! Dit vindt STIP echt onvoldoende, de eerder genoemde parkeerdruk wordt duidelijk omschreven in de inleiding, maar daarna niet opgelost in de rest van de agenda.

Dit betekent dat we in de komende jaren, meer dan nu wordt voorgesteld, moeten inzetten op het realiseren van extra stallingsmogelijkheden. STIP zou graag extra budget vrijmaken voor een breed scala aan opties, zoals buurtstallingen, pop-upstallingen, fietsvakken, fietsnietjes, park & fiets, dubbelgebruik auto parkeerplekken, innovatieve stallingen en inpandige stallingen.

2.Gastvrijheid

De fietser moet goed ontvangen worden in onze binnenstad, het moet duidelijk zijn waar de fiets gestald kan worden. Dit willen wij graag doen aan de hand van effectieve communicatie over de bezettingsgraad in onze (bewaakte) stallingen. Deze informatie moet op verscheidene plaatsen beschikbaar zijn, bijv. met een integraal systeem van slimme digitale bebording op knooppunten rondom grote stallingen. Daarnaast kan deze info goed ontsloten worden als open data, zodat in de toekomst de bezetting actueel in een app bekeken kan worden.

Het lijkt ons echter niet gastvrij om te vroeg in te zetten op handhaving. Op het moment zijn er onvoldoende plekken om een fiets kwijt te kunnen. Het kan niet de bedoeling zijn dat verkeerd gestalde fietsen om de haverklap worden verwijderd, terwijl er geen alternatief bestaat.
STIP twijfelt ook aan de effectiviteit van fietscoaches zolang niet eerst de capaciteit wordt opgehoogd.

3.Fietsendiefstal

Parallel aan dit stuk wordt nog een ander voorstel gedaan om fietsendiefstal aan te pakken in Delft. Deze gemeente is de aanvoerder van de fietsendiefstal-ranglijst, hier werden namelijk de meeste aangiftes tegen gedaan in heel Nederland. In het voorstel tegen diefstal wordt als eerste geconstateerd dat de beste oplossing voldoende aanbindmogelijkheden is, plekken waar je je fiets kan vastzetten. Dit komt daarna helaas onvoldoende in de andere stukken terug. In de uitvoeringsagenda wordt het woord fietsnietjes eenmaal gebruikt en in het diefstal voorstel wordt voornamelijk ingezet op communicatie. De beste oplossing lijkt dus overgeslagen te worden, hier zou de gemeente meer mee moeten doen.

4.Fietsparkeernormen

In de uitvoeringsagenda wordt ook gekeken naar de invoering van fietsparkeernormen, zodat bij nieuwe ontwikkelingen altijd een vast aantal plekken zal worden neergezet. Dit lijkt STIP te rigide, iets wat we al ontdekt hebben bij de autoparkeernormen, die zijn we op het moment namelijk al om deze reden aan het aanpassen. We willen graag een balans kunnen opmaken, hoe realiseren we precies genoeg stallingen op de juiste plek? Dit kan je niet van tevoren met 1-2 stallingen per huis vastleggen.

Het lijkt ons daarom een beter idee om een bewijslast bij de ontwikkelaar te leggen. Dit houdt in dat er in plannen gekeken moet worden of en hoeveel plekken er bij dat project nodig zullen zijn. Met deze analyse kan daarna een oplossing gevonden worden op eigen terrein of wellicht gewoon in bestaande omliggende stallingen. Mocht dit allebei niet mogelijk zijn, dan is er een misschien een rol weggelegd voor een fietsparkeerfonds, Daar kan een ontwikkelaar dan zijn missende plekken mee afkopen. De gemeente kan daarna met dit fonds aan de slag om de benodigde plekken in de buurt te realiseren.

Door: Twan de Nijs & Falco Bentvelsen