Falco Bentvelsen

Falco is voormalig raadslid voor STIP.

Delft is een prachtige stad waar altijd wat te doen is. Het valt me echter wel op dat er nog steeds zaken te verbeteren zijn. Zo zijn er veel plekken, zoals het station, die te weinig fietsenstallingen hebben. Om fietsen aantrekkelijk te houden, zijn daar goede voorzieningen voor nodig. Verder moet de technische kennis die hier aanwezig is benut worden door het blijven stimuleren van kenniseconomie.

In mijn tijd als gemeenteraadslid heb ik me ingezet om Delft op diverse vlakken te verbeteren. Ik heb het netwerk SVD opgezet met de website www.studentenvrijwilligerswerkdelft.nl. Daarnaast zijn ook de fietsenstallingen rond het station gratis gebleven. Ook heb ik ingezet op minder en slimmere verkeerslichten voor fietsers en andere verkeersdeelnemers. De raad was een leerzame tijd waarin nog ik nog veel meer heb gedaan, geleerd en meegemaakt heb. Het was me een eer om Delft in die rol te dienen.