STIP wil op naar gereguleerde wietteelt

Door landelijke regelgeving is de gemeente Delft gedwongen om een tweesporenbeleid te voeren waarin het doodnormaal is dat cannabisproducten gedoogd worden verkocht, maar bij de achterdeur van de coffeeshop zwart worden aangeleverd. STIP heeft zich hard gemaakt voor een oplossing.

Het probleem is dat Delftse coffeeshophouders nu worden gedwongen om met het illegale circuit samen te werken. Bovendien is er geen controle op de kwaliteit van de producten die zij inkopen. Het is niet uit te sluiten dat schadelijke stoffen door hun producten worden gemengd. Dat heeft slechte gevolgen voor Delftenaren die dit gebruiken, ook diegenen die coffeeshopwiet voor medicinale doeleinden gebruiken.

Uiteindelijk wil STIP dat er landelijk toegewerkt wordt naar gereguleerde cannabisindustrie. Colorado laat zien dat een gereguleerde cannabisindustrie veel banen en belastinginkomsten kan opleveren. Dat is echter nog niet aan de orde, de gemeente heeft nu wel kans om zich voor te bereiden op de nieuwe wet gesloten coffeeshopketen.

De nieuwe wet moet gemeenten meer mogelijkheden gaan bieden voor gemeentelijk beleid en pilots. Wij willen dat Delft als progressieve stad de mogelijkheden en onmogelijkheden die uit de wet volgen zo snel als mogelijk zal inventariseren wanneer deze wordt aangenomen. We moeten op dat moment snel met de wet aan de slag gaan. Daarom riepen we het college van burgemeester en wethouders op om samen met de landelijke overheid op te trekken om te kijken wat er in Delft nodig en mogelijk is.

Eerder sprak de raad zich al uit voor actie in de tweede kamer via de ondertekening van het Joint Manifest. STIP wil dat de raad zich ook uitspreekt voor goede kaders voor gedoogde teelt in Delft. Randvoorwaarden zoals het uitsluiten van connecties met het illegale circuit, consistente kwaliteit van de cannabisproducten, veiligheid van de teeltlocatie en transport naar shops moeten daarin meegenomen worden.

Daarom dienden wij samen met de SP een motie in. De motie bied de ruimte aan college om te inventariseren met partners zoals het OM en het ministerie van VWS in hoeverre de gemeente aan de lat staat voor kosten en formatie.

Dit waren de opdragingen:

Draagt het college op:

  • Zodra de Wet gesloten coffeeshopketen aangenomen wordt door de Eerste Kamer, te onderzoeken waar en onder welke voorwaarden gereguleerde teelt van hennep voor cannabisproducten in Delft mogelijk zal zijn.
  • Hierover terug te koppelen aan de gemeenteraad inclusief de maatregelen die de gemeente kan nemen om gedoogde teelt in aansluiting op de nieuwe wet in Delft te organiseren.

We hadden graag gezien dat alle partijen in de Delftse raad deze oproep zouden ondersteunen. Helaas bleek er in de raad geen meerderheid voor. Tegen de tijd dat de eerste kamer een uitspraak zal doen over de nieuwe wet zal STIP echter weer scherp zijn op het meewerken van Delft om de wet uit te kunnen voeren.

Door: Falco Bentvelsen