Niet meer schuldig door schulden

Komend jaar wil Delft starten met een pilot om 10 jongeren uit de schulden te helpen! Jongeren met schulden kunnen vaak geen kant op, daar gaan we nu wat aan doen. Met de start van een slimmer schuldenbeleid.

Niet meer schuldig door schulden

Ongeveer 15% van de Nederlanders heeft één of meer schulden, eenmaal in de schulden is het vaak lastig om hier weer uit te komen. De kosten van deurwaarders en een onoverzichtelijke administratie zorgen ervoor dat het bijna onmogelijk is om uit de schulden te komen en dat deze hierdoor niet meer worden afbetaald.

Voor jongeren is dat helemaal een probleem. Veel jongeren komen namelijk niet in aanmerking voor een schuldhulpverleningstraject omdat ze nog geen vast inkomen hebben. Terwijl het voor deze groep juist erg belangrijk is om geholpen te worden, ze hebben tenslotte nog een heel leven voor zich.

STIP heeft vaak aandacht gevraagd voor deze groep door het onderwerp te agenderen voor bespreking. We zijn daarom blij dat het college onze zorgen heeft overgenomen en actie heeft ondernomen. STIP commissielid Sybren van der Velde heeft in de commissie Sociaal Domein en Wonen op 7 februari al aandacht gevraagd om als gemeente Delft voorbeeld te nemen aan andere gemeenten die inzetten op maatwerk om mensen uit hun schulden te helpen in plaats van ze er dieper in te steken. Zoals de proef in Den Haag met een zorgverzekeraar die schulden overneemt. Dit idee zien we nu terug in het voorstel van een pilot.

In de pilot krijgen jongeren de kans om met een schone lei te beginnen, de jongeren doorlopen een traject waarbij ze worden geholpen aan een startkwalificatie of zelfs aan een baan. Daarnaast krijgen de jongeren ook een mentor die hen helpt om hun leven weer op de rit te krijgen. Als het volledige traject succesvol wordt doorlopen is de jongere aan het einde schuldenvrij.

Voor STIP is deze pilot een slimme manier om met schulden om te gaan. Door iemand vroeg te helpen om zichzelf te kunnen redden wordt het de gemeente bespaart om iemand een leven lang begeleiden, letterlijk en figuurlijk. Het is nu vaak nog erg moeilijk om uit de schulden te komen, en de gemeente is vaak zelfs veroorzaker van een deel van de schulden door gebruikt te maken van incassobureaus.

Deze pilot is een goede eerste stap maar we zijn er nog niet. STIP vindt dat de gemeente sociale deurwaarders moet inzetten in Delft. Dit zijn deurwaarders die samen met de schuldige een persoonlijk aflossingsplan opstellen. Uiteindelijk zorgt dit er namelijk voor dat meer schulden afgelost worden en dat er minder mensen zijn met uitzichtloze schulden die hulp van de gemeente behoeven. STIP zal zich er dan ook voor blijven inzetten om als gemeente het voortouw te nemen mensen vroeger met hun schulden te helpen. Zodat ze er zo snel mogelijk weer bovenop komen, ze zichzelf weer kunnen redden en weer normaal mee kunnen doen in onze samenleving.


Door: Sybren van der Velde