Nieuwe fietsenstalling bij het station opent

Goed nieuws! Op 22 Mei wordt er een tweede ondergrondse fietsenstalling met 2700 nieuwe stallingsplekken bij station Delft geopend. Hierdoor kan je vanaf dan ook ondergronds van de Coenderstraat naar de Westvest en andersom fietsen.

Nieuwe fietsenstalling bij het station opent

STIP is blij dat deze stalling binnenkort wordt geopend, want extra ondergrondse stallingsplekken zijn hard nodig om de huidige ondergrondse stalling te ontlasten. Dat betekent tegelijkertijd wel dat er bovengronds een groot deel van de stallingen zullen verdwijnen voor de ontwikkelingen in de Spoorzone. Op termijn moeten er nog meer stallingen bij komen. Die komen er in de vorm van een derde ondergrondse stalling in 2019. STIP heeft zich altijd ingezet voor meer goede stallingen bij het station, we zijn dus blij dat daar nu een stap in wordt gezet.

Verder wordt dus ook de doorgaande fietsroute ondergronds langs de stallingen tussen de Westvest en de Coenderstraat geopend. Met deze route wordt de Oost-West barrière die de Spoorzone nu nog vormt voor fietsers verminderd. Daarnaast wordt het zoeken naar een lege plek in een van de stallingslocaties makkelijker doordat de stallingen met deze korte directe route verbonden zijn.

Enkele Delftse partijen hebben het idee om geld te vragen voor grote delen van de fietsenstalling, al dan niet na 24 uur gratis stallen. Dat zou de gemeente incidenteel en structureel geld kosten en is daarmee financieel nadelig voor mensen die de stalling gebruiken én de gemeente. We willen juist het fietsen stimuleren omdat dit gezond en een schone vorm van vervoer is. Op lange termijn zien wij negatieve effecten op het fietsgedrag van mensen door een financiële drempel op de station-stalling en daarom blijven wij hier kritisch op. Ook de NS is kritisch op het invoeren van een 24 uurs regime (zie bijlage I, vanaf pagina 5).

Naast gratis stallen willen sommige mensen ook bewaakt hun fiets stallen en zijn bereid hiervoor te betalen. Dat is begrijpelijk en kunnen we faciliteren door middel van een automatische stalling waar geen duur personeel voor nodig is. Dit kan echter volgens STIP alleen als het om een proportioneel aantal plekken gaat en dit dus niet ten koste gaat van teveel gratis stallingsplekken. STIP zal zich blijven inzetten voor zo snel mogelijk voldoende gratis stallingen bij de Delftse stations.

Gerelateerde berichten:

3 stallingen bij station Delft vanaf 2019.jpg

Door: Falco Bentvelsen