Open data, nu ook in Delft

De gemeente Delft heeft recent een open data strategie opgesteld: 'Open Delft'. Dit betekent dat in de toekomst grote verzamelingen datasets publiek beschikbaar worden gesteld. Hiermee kan iedereen in Delft zijn eigen apps of projecten opzetten.

Open data, nu ook in Delft

De eerste start voor de implementatie van Open Delft is een pilot over het groen in de stad. Begin volgend jaar wordt een groot deel van de data over bomen, groenvoorzieningen en de bijbehorende onderhoudsregimes die de gemeente al had gepubliceerd. Hiermee kunnen inwoners meer inzicht krijgen in het groen om zich heen en kunnen nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan. Na de pilot kan de impact van open data goed geanalyseerd worden en kunnen meer datasets openbaar gemaakt worden om zo de volgende stap te zetten naar een transparantere overheid.

STIP is erg blij met deze ontwikkeling en we zien daarbij nog veel kansen, sommige daarvan zijn al eerder benut in de rest van Nederland, wat een paar goede voorbeelden biedt.

In Amsterdam zijn op het moment 300 datasets beschikbaar, deze worden actueel bijgehouden en geüpdatet. Deze datasets verschillen van volledige lijsten van uitgaansgelegenheden tot gedetailleerde onderzoeken over de bevolking in en rondom de stad. Hiermee zijn al verschillende applicaties ontwikkeld, zoals de Smart City App, een app die de verschillende data over de stad overzichtelijk maakt.

Op nationaal niveau worden datasets vanuit het hele land verzameld op het Dataportaal van de Nederlandse overheid, dat zijn er inmiddels bijna 10.000! Een goed voorbeeld van de mogelijkheden daarvan is het welbekende Buienradar, waarmee fietsers steeds beter regenbuien kunnen ontwijken.

In Delft staat het gebruik van open data op lokaal niveau nog in de kinderschoenen, maar de potentie daarvan is dus zeker niet te missen. Na het publiceren van het bomenregister kijkt STIP daarom graag verder naar vervolgstappen. Zo kunnen organisaties en particulieren met de data van de gemeente nieuwe toepassingen maken die de gebruiker kunnen helpen. Zoals wij al aangaven in onze Algemene Beschouwing van dit jaar: 'Vroeger werd wel gesproken over "kennis is macht",maar laten we vanaf nu uitgaan van "kennis delen is macht".'


UPDATE 22-03-2017

Inmiddels is de open data pilot van de gemeente Delft gestart! De eerste beschikbare dataset is nu te vinden op de nieuwe Delftse data website: http://data-delft.opendata.arcgis.com/


Door: Twan de Nijs