Algemene Beschouwing 2016

Een belangrijk jaarlijks terugkerend politiek moment is donderdag in de raad besproken: de Algemene Beschouwingen. Benieuwd wat STIP heeft gezegd? Lees hieronder verder.

Algemene Beschouwing 2016

Algemene Politieke Beschouwingen van STIP, zoals uitgesproken door Dorris Derksen. Het gesproken woord telt.

Verbinden voor een mooier Delft

Geachte voorzitter, college, leden van de raad en andere toehoorders,

Afgelopen weekend won ontwerper Olivier van Herpt de New Material Award 2016 met een 3D-printer die aardewerk kan printen. Deze techniek vervangt vervuilende plastics door een zeer duurzaam en hoogwaardig materiaal. Bovendien is zijn uitvinding 'open source': iedereen mag het gebruiken. De jury zei over deze 3D-printer dat die een brug kan slaan tussen de modernste technieken en een eeuwenoud ambacht.

Voorzitter, de wereld verandert snel, waardoor we continu voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Hoe gaan wij als gemeente om met een wereld waar delen centraal staat en uitwisseling steeds makkelijker wordt? Een wereld waar tegelijkertijd het gat tussen groepen in de samenleving steeds groter wordt? STIP vindt het de rol van de gemeente om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Door verbindingen te leggen, door koppelingen te maken tussen disciplines en bevolkingsgroepen. Omdat onze investeringen dan verschillende delen van de stad kunnen samenbrengen en versterken.

Dat kan door innovaties van de TU Delft te gebruiken in het sociaal domein, door het theater dat zich inzet om maatschappelijke problemen aan te pakken of door het maken van ruimte voor bedrijven die werk bieden aan zowel kenniswerkers als makers. Nu uitwisseling steeds makkelijker wordt en informatie steeds toegankelijker, kunnen meer mensen meedenken en dat biedt kansen voor nieuwe ideeën en toepassingen.

Die kansen zal ik nu verder toelichten in de volgende thema's: financiën, cultuur, de wereld van morgen en economie.

Voorzitter, allereerst over de financiën.

Delft heeft de weg omhoog gevonden. Voor het eerst in lange tijd geen nieuwe bezuinigingen en geen verhoging van de woonlasten. Ook hebben we weer een reserve en zicht op een daling van de stadsschuld.

Daarom moeten we nu werken aan echt herstel, op de lange termijn. Zonder investeringen loopt Delft grote kans niet de volledige potentie te benutten. Delft heeft zoveel potentie, zoveel om trots op te zijn. Daarom moeten we durven investeren, zowel incidenteel als structureel om de unieke kracht van Delft te versterken.

Dat kunnen we als gemeente niet alleen. We moeten verbindingen leggen met partners in de stad en in de regio en tussen onze inwoners. Investeren doen we met en voor de stad.

Voorzitter, dan over cultuur.

Qua activiteiten moet in Delft de focus liggen op twee aspecten. Allereerst op de initiatieven die het aantrekkelijker maken om de stad in te gaan: Blue Sunday, de Original Market en het Jazz Festival. Ondernemers dragen zo bij aan een aantrekkelijke stad.

Daarnaast moeten we focussen op het versterken van beeldbepalende elementen. Het Prinsenhof heeft een grote uitstraling voor Delft. Ook het International Festival of Technology heeft veel potentie voor onze stad. Een dergelijk beeldbepalend evenement is onmisbaar.

Voorzitter, voor STIP heeft cultuur ook een belangrijke maatschappelijke functie. Zoals educatie op scholen door middel van toneelstukken over radicalisering of het combineren van theater met wetenschap zoals gebeurt met Professoren op het Podium.

Binnen het sociaal domein werken we al aan die ontschotting, maar ook daarbuiten liggen veel kansen. Onder andere in de verbinding met cultuur.

Cultuur kan verschillen zichtbaar maken; Wie is er wel en wie is er niet gewend om naar het theater te gaan? Juist daarom kan het ook groepen samenbrengen. Omdat in toneel of muziek het niet uitmaakt waar je vandaan komt of wat je ouders doen, wat uitmaakt is dat jij de kans krijgt om deel te nemen en die kans moeten we de kinderen van Delft bieden.

In het sociaal domein hebben grote veranderingen plaatsgevonden, maar de grootste slag moet nog gemaakt worden: de transformatie. De zorg moet innovatiever, want de wereld verandert snel en wij kunnen niet achterblijven.

Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bij het ondersteunen van zelfredzaamheid zien we al dat allerlei innovaties elkaar snel opvolgen. Een val-airbag, spraakgestuurde apparaten of zorgrobots kunnen veel voor mensen betekenen, ook gevoelsmatig. Technologie kan zo bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Voorzitter, de wereld van morgen ziet er anders uit dan die van vandaag, veel verandert.

Met de opkomst van technologie en sociale media veranderen ook de Delftse burgers. Ze zijn op zoek naar meer transparantie over processen en willen graag meedenken over projecten waar zij direct mee in aanraking komen. Ook in hun leefomgeving willen mensen betrokken zijn, de implementatie van de Omgevingswet biedt kansen om juist daarop in te spelen.

Voorzitter, ook meer duurzaamheid verandert onze stad.

Het autobezit neemt af, het gebruik van deelauto's toe. En wat is makkelijker dan de auto laten staan als de fiets meer mogelijkheden biedt? Daarom moeten de fietsroutes en -stallingen van goede kwaliteit zijn. Door zelf te investeren of door initiatieven van burgers te ondersteunen, zoals bij de fietsenstalling op de Nieuwe Langendijk.

De doelstellingen van Delft op het gebied van duurzaamheid zijn ambitieus en om deze te halen moeten we iets extra's doen. We moeten inzetten op slimme oplossingen om onze eigen leefruimte te vergroenen en te verduurzamen, in samenwerking met partners en inwoners. Door de koppeling tussen innovatie en duurzaamheid kunnen we bijvoorbeeld energie opwekken met onze ramen en dakpannen of energie besparen met slimme straatverlichting. In de proeftuin The Green Village kijken we al naar innovatieve manieren van duurzaamheid. Ook op andere plekken moet de gemeente de ruimte bieden om dit te doen.

Ook ons onderwijs moet meebewegen met veranderingen.

Wat STIP betreft blijft er extra aandacht voor de doorlopende leerlijn techniek en focus op projecten zoals het High Tech Centre. Goed onderwijs en kansen voor iedereen zijn essentieel en bovendien sluiten we zo vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Delft beter op elkaar aan. Op die manier bereiden we onze toekomstige generatie voor op de wereld van morgen.

Voorzitter, technologie en historie zetten Delft op de kaart, maar er is meer nodig om toeristen naar onze prachtige stad te halen.

Delft Marketing doet het goed met weinig geld, maar veel kansen blijven liggen. We zijn daarom blij met de investeringen in Delft Marketing, met het opstellen van een toeristische visie en de inzet op samenwerking in de regio. Wel denkt STIP dat investeren voor langere termijn nodig is. Zodat we ingezet beleid vol kunnen houden en daarnaast ruimte krijgen voor de aanpak van belangrijke plekken in de stad, zoals het Agathaplein.

In de stad zou bovendien zichtbaar moeten zijn welke unieke uitvindingen gedaan worden bij onze kennisinstellingen. Daarom vinden we het belangrijk dat die technologieën zichtbaarder worden in de hele stad. Denk bijvoorbeeld aan robots in de klas, fablabs waar iedereen zelf uitvinder kan zijn of bijzondere innovaties tentoonstellen in de openbare ruimte.

Met Delft Technology Partners zetten we al in op het aantrekken en behouden van bedrijven in Delft, dat is zeker van belang voor het beter benutten van het TU Delft Science Park. Daarnaast zetten we zo in op meer banen en een arbeidsmarkt die past bij het profiel van onze stad. In dat profiel horen startups en om optimaal te kunnen profiteren van hun aanwezigheid moet ook doorgroeien in Delft mogelijk zijn. Er is daarbij veel vraag naar kantoorruimte met werkplaatsen en hierdoor worden de kennis- en de maakindustrie gekoppeld. Daarom moet deze ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Voorzitter ik sluit af,

De wereld verandert snel, waardoor we continu voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Ook de komende tijd zullen we nieuwe uitdagingen tegenkomen en zullen we passende oplossingen moeten vinden.

STIP wil dat doen door in te zetten op het leggen van verbindingen tussen disciplines en door innovatie te stimuleren op alle vlakken. Op deze manier kunnen we onze economie versterken, gebruiken we cultuur om maatschappelijke problemen aan te pakken en maken we Delft duurzaam door technologie. Zoals de ontwerper van de 3D-aardewerkprinter zijn innovatie deelt met de hele wereld, zo moet ook de gemeente uitwisseling stimuleren en verbindingen leggen. Vroeger werd wel gesproken over "kennis is macht", maar voorzitter, laten we vanaf nu uitgaan van "kennis delen is macht".

Dank u wel.