STIP Fractie vernieuwt

Op donderdag 1 december zal de STIP fractie van samenstelling wisselen. Twan de Nijs en Sybren van der Velde zullen zich voor Delft gaan inzetten als commissielid. Matthias Floor en Michelle Corten zullen hun positie als commissielid verruilen voor het raadslidmaatschap.

STIP Fractie vernieuwt

De zes mensen die zich komende tijd in de STIP fractie voor Delft inzetten. V.l.n.r.: Elwin van Beurden, Matthias Floor, Falco Bentvelsen, Twan de Nijs, Michelle Corten, Sybren van der Velde

Om plaats te maken voor de nieuwe fractieleden nemen Victor Mensink en Dorris Derksen na bijna drie jaar in de fractie afscheid van de gemeenteraad. Derksen is tweeëneenhalf jaar raadslid geweest, tevens geeft zij na twee jaar het fractievoorzitterschap door aan Michelle Corten. Derksen: "Ik neem afscheid met dankbaarheid voor wat ik bij heb mogen dragen en in de overtuiging dat we in gezamenlijkheid veel hebben kunnen bereiken voor Delft." Ook Mensink geeft na een commissielidmaatschap van een half jaar en twee jaar raadslidmaatschap zijn zetel door. Mensink: "Ik ben erg blij dat ik me heb mogen inzetten voor deze mooie stad en om te zien dat de weg omhoog in Delft gevonden is."

Deze wisselingen zijn uniek aan STIP. Elk jaar zetten twee van de vier raadsleden in de fractie een jaar hun studie op pauze om zich fulltime op het raadswerk te kunnen storten.

De wisselingen gaan gepaard met een intensief voortraject waarin dossierkennis en ervaring opgedaan worden. Na een jaar als commissielid en een jaar als fulltime raadslid volgt een jaar waarin de opgebouwde kennis extensief benut wordt en tegelijkertijd de kennisoverdracht naar de nieuwe leden van de fractie plaatsvindt.

STIP is trots op deze werkwijze die het mogelijk maakt om ook als student actief raadslid te kunnen zijn en bij te kunnen dragen aan de stad. Daarbij zorgen de wisselingen voor nieuwe ideeën en inzichten, welke heel waardevol zijn. Een frisse blik op langlopende dossiers voegt vaak veel toe aan de discussie en besluitvorming.

Door: Michelle Corten