Studenten vrijwilligerswerk

Vandaag is de website studentenvrijwilligerswerkdelft.nl gelanceerd. Het doel van dit platform is om een brug te bouwen tussen studenten en vrijwilligersorganisaties in Delft.

Studenten vrijwilligerswerk

De website is een initiatief van verschillende studentenorganisaties die zijn vertegenwoordigd in de Delftse Onderzoeksgroep Betrokken Studenten (DOBS). DOBS bestaat uit studenten die actief zijn in de gemeente, op de Technische Universiteit Delft of bij studentenverenigingen.

"Deze website sluit aan bij onze doelstelling om studenten en andere Delftenaren dichter bij elkaar te brengen." - initiatiefnemer Lotfy Hassan

Jaarlijks organiseren studenten in Delft veel initiatieven om iets terug te doen voor de samenleving. Ze vinden het hierbij lastig om aansluiting te vinden bij bestaande vrijwilligersorganisaties. Op de website zijn verschillende van die organisaties vertegenwoordigd. Enthousiaste studenten kunnen zo gemakkelijk informatie over hen vinden en contact met hen opnemen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Hassan:

"We proberen hiermee zowel de drempel te verlagen voor studenten om vrijwilligerswerk te doen als voor de organisaties om studenten aan te trekken."

Voor het platform wordt onder andere samengewerkt met de vrijwilligersorganisatie Delft voor Elkaar. Delft voor Elkaar brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samen.

"Waar je woont is waar je meedoet en studenten horen daar bij, ook als vrijwilliger". - Melissa Jansen, directeur Delft voor Elkaar

STIP heeft meegewerkt aan het opzetten van deze website omdat we het belangrijk vinden dat studenten die vrijwilligerswerk in Delft willen doen ook moeten kunnen vinden waar ze dan terecht kunnen.

Door: Falco Bentvelsen