Bouw je eigen studentenkamer

In januari heeft wethouder Pieter Guldemond samen met een studentendelegatie een bezoek gebracht aan Utrecht. Daar heeft Stichting Tijdelijk Wonen twee projecten afgerond waarbij een schoolgebouw en respectievelijk een kantoorpand zijn omgebouwd tot tijdelijke studentenhuisvesting. Hiervoor gebruiken ze een concept dat nergens anders in Nederland nog is toegepast, waarbij toekomstige bewoners in samenwerking met de aannemer zélf hun woning ombouwen. In ruil hiervoor krijgen ze 10% huurkorting. Ook werd bij het project gebruik gemaakt van stageplekken, waarbij MBO’ers de kans kregen bij te dragen aan de ombouw.

STIP werd razend enthousiast van dit idee en we zijn ervan overtuigd dat we dit ook in Delft kunnen doen, en dan beter. In Delft worden momenteel veel plannen voorbereid om in de komende jaren permanente studentenhuisvesting bij te bouwen. Daarnaast is een actueel tekort, daarom is dit een interessant project om op korte termijn meer tijdelijke studentenhuisvesting te realiseren. STIP is samen met de VSSD op zoek gegaan naar studenten die interesse hadden in het leiden van eenzelfde stichting in Delft. Uiteindelijk zijn daar de volgende personen uitgekomen: Sven Volkers (voorzitter), Milou Joosten (secretaris), Laurens Krüger (penningmeester) en Rudo Koot (algemeen bestuurslid). Drie van de vier zijn Bouwkunde studenten, Laurens Krüger is student Technische Natuurkunde en tevens oud-VSSD bestuurder.

Tijdens de bijeenkomst in TOP over de toekomst van studentenhuisvesting in Delft is de naam van de stichting bekend gemaakt: Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft, oftewel SHS Delft. De komende tijd vinden er gesprekken plaats met pandeigenaren. De gemeente heeft op basis van een quickscan van leegstaande kantoorpanden in Delft een inventarisatie gemaakt welke gebouwen in aanmerking komen voor ombouw. SHS Delft wil zo snel mogelijk aan de slag om zowel het probleem van leegstand als het probleem van woningtekort voor studenten op te lossen. Voor vragen of interesse: mail naar shsdelft@gmail.com.