Coalitieakkoord: De toekomst in uitvoering

Na de verkiezingen van 21 maart is STIP uiteraard doorgegaan. De afgelopen weken hebben we onderhandeld met andere partijen over de te vormen coalitie, en het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord, dat wij hebben gesloten met GroenLinks, D66, PvdA en VVD heeft als titel: "De toekomst in uitvoering". Wij vertellen alvast een aantal hoogtepunten.

Coalitieakkoord: De toekomst in uitvoering

Na de verkiezingen zijn er 2 informatierondes geweest om op zoek te gaan naar de best mogelijke coalitie. Samen met GroenLinks hebben we in de meest recente ronde Wim Bot en Pieter Guldemond aangesteld als informateurs. Die zijn op 19 april met een advies gekomen, om met de partijen GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA aan een akkoord te gaan werken.

En dat laatste is dus gelukt, want nu hebben we het coalitieakkoord getekend! Wij zijn erg blij met het akkoord omdat we de komende 4 jaar echt gaan werken aan een duurzaam, bloeiend en sociaal Delft. Hierbij de korte samenvatting, maar we zijn natuurlijk ook erg benieuwd wat jij ervan vindt!

Duurzaamheid

Het eerste hoofdstuk uit het akkoord gaat over duurzaamheid, waarin we gaan versnellen de komende 4 jaar. Dit gaan we onder andere bereiken door in samenwerking met de kennisinstellingen slimme oplossingen (Smart Grid, Data-analyse, warmteoplossingen, etc.) in te zetten. Zo zorgen we dat Delft bijdraagt aan een duurzame wereld door ook meer proeftuinen van Delftse innovaties toe te passen.

Fiets

STIP is blij dat de bereikbaarheid op de fiets een belangrijk thema in het akkoord is. We investeren in goede fietsverbindingen en genoeg stallingen. Ook het autoluwe gebied in de binnenstad gaan we uitbreiden.

Economie

We investeren in het economisch vestigingsklimaat. Zo zetten we in op 10.000 extra banen in Delft door te investeren in toerisme en nieuwe 'technologie-gedreven' maakbedrijven te binden die werkplekken opleveren op alle niveaus. Belangrijk punt voor STIP is dat we ook de dienstverlening richting MKB ondernemers verbeteren en zoveel mogelijk regels wegnemen waar dat kan.

Wonen

Het akkoord stuurt op een gevarieerd woningaanbod in de stad, met meer (middel)dure huur- en koopwoningen, en verbetering van kwaliteit in de sociale sector. STIP is blij dat we ook aandacht hebben voor nieuwe woonvormen zoals 'friends contracten' zodat bijvoorbeeld ook starters een huis kunnen vinden in Delft. Ook komen er in ieder geval nog 2.000 nieuwe studentenwoningen bouwen, waarvan zoveel als mogelijk onzelfstandig.

Cultuur

Bij een goed woon- en werkklimaat, hoort cultuur. Samen met de culturele sector willen we het culturele aanbod gaan uitbreiden en beschikbaar maken voor alle doelgroepen. Zo willen we dat er straks activiteiten zijn verspreid door de hele stad, ook in de wijken. En we bieden ruimte voor uitbreiding van het uitgaansaanbod, bijvoorbeeld met een poppodium.

Sociaal

Het akkoord laat ook een sociale kant zien. Belangrijk punt is dat we de pilot die jongeren uit de schulden haalt structureel gaan maken. Ook zegt het akkoord natuurlijk veel over goede zorg, sport, armoedebestrijding, onderwijs en meer. Lees daarvoor het hele akkoord!

P1180345.JPG